Преглед на файлове

Updated install script for v0.3.

master
Abrax преди 3 години
родител
ревизия
54807daf7b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      install.sh

+ 1
- 1
install.sh Целия файл

@@ -1,3 +1,3 @@
#! /bin/bash
sudo tar -zvxf dist/lizard-0.2.linux-x86_64.tar.gz -C /
sudo tar -zvxf dist/lizard-0.3.linux-x86_64.tar.gz -C /


Loading…
Отказ
Запис