My personal dotfiles
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

.gitmodules 409B

123456789
  1. [submodule ".vim/autoload"]
  2. path = vim/.vim/autoload
  3. url = https://github.com/junegunn/vim-plug.git
  4. [submodule "emacs/.emacs.d/lisp/major-mode-hydra"]
  5. path = emacs/.emacs.d/lisp/major-mode-hydra
  6. url = https://github.com/jerrypnz/major-mode-hydra.el.git
  7. [submodule "zsh/.zsh/zsh-syntax-highlighting"]
  8. path = zsh/.zsh/zsh-syntax-highlighting
  9. url = https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git