My personal dotfiles
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

9 regels
409 B

[submodule ".vim/autoload"]
path = vim/.vim/autoload
url = https://github.com/junegunn/vim-plug.git
[submodule "emacs/.emacs.d/lisp/major-mode-hydra"]
path = emacs/.emacs.d/lisp/major-mode-hydra
url = https://github.com/jerrypnz/major-mode-hydra.el.git
[submodule "zsh/.zsh/zsh-syntax-highlighting"]
path = zsh/.zsh/zsh-syntax-highlighting
url = https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git