My personal dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
409 B

[submodule ".vim/autoload"]
path = vim/.vim/autoload
url = https://github.com/junegunn/vim-plug.git
[submodule "emacs/.emacs.d/lisp/major-mode-hydra"]
path = emacs/.emacs.d/lisp/major-mode-hydra
url = https://github.com/jerrypnz/major-mode-hydra.el.git
[submodule "zsh/.zsh/zsh-syntax-highlighting"]
path = zsh/.zsh/zsh-syntax-highlighting
url = https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git