My personal dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

8 wiersze
145 B

#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 [number]"
exit 1
fi
cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w $1 | head -n 1