My personal dotfiles
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

8 regels
145 B

#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 [number]"
exit 1
fi
cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w $1 | head -n 1