11 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Josh Wolfe 1896f67d87 Updated emacs binary преди 3 години
  Josh Wolfe ef6cdac037 No confirm option added преди 3 години
  Josh Wolfe 0f24813888 Installing emacs snapshot преди 3 години
  Josh Wolfe eb27da7249 Added apt search преди 3 години
  Josh Wolfe 12b042e207 Fixed travis issue преди 3 години
  Josh Wolfe 6f49b394ff Moved gh pages files to not interfere with stow преди 3 години
  Josh Wolfe 87cad24666 Fixed build script преди 3 години
  Josh Wolfe a2c4d560d7 Disabled notifications преди 3 години
  Josh Wolfe c174b9eba7 Fixed github token преди 3 години
  Josh Wolfe 763f89ab7b Updated travis settings преди 3 години
  Josh Wolfe 4c0ced99e5 Added travis-ci преди 3 години