Преглед на файлове

Updated gitignore for un-needed emacs files

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
fd19e832fb
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      .gitignore

+ 2
- 2
.gitignore Целия файл

@@ -1,4 +1,5 @@
*.elc
#.*#
emacs/.emacs.d/lisp/the-lab.el
emacs/.emacs.d/custom.el*
emacs/.emacs.d/README.el
@@ -12,14 +13,13 @@ emacs/.emacs.d/projectile-bookmarks.eld
emacs/.emacs.d/network-security.data
emacs/.emacs.d/oauth2.plstore
emacs/.emacs.d/ido.last*
emacs/.emacs.d/#init.el#
emacs/.emacs.d/srecode-map.el
emacs/.emacs.d/irony
emacs/.emacs.d/*.cache
emacs/.emacs.d/.python-environments
emacs/.emacs.d/#README.org#
emacs/.emacs.d/magithub
emacs/.emacs.d/server
emacs/.emacs.d/request/
vim/.vim/.netrwhist
vim/.vim/plugged/
ncmpcpp/.ncmpcpp/error.log

Loading…
Отказ
Запис