Procházet zdrojové kódy

Swapped font back to Inconsolata

master
Josh Wolfe před 4 roky
rodič
revize
f48233ba4b
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      terminator/config

+ 1
- 1
terminator/config Zobrazit soubor

@@ -27,7 +27,7 @@
cursor_blink = False
cursor_color = "#e4e4e4"
custom_command = env TERM=xterm-256color zsh
font = Hack 13
font = Inconsolata 14
foreground_color = "#ffffff"
palette = "#000000:#fc4346:#50fb7c:#f0fb8c:#49baff:#fc4cb4:#8be9fe:#ededec:#555555:#fc4346:#50fb7c:#f0fb8c:#49baff:#fc4cb4:#8be9fe:#ededec"
scrollback_infinite = True

Načítá se…
Zrušit
Uložit