Преглед на файлове

No confirm option added

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
ef6cdac037
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      .travis.yml

+ 1
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@ branches:
only:
- master
before_install:
- sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-elisp/ppa
- sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntu-elisp/ppa
- sudo apt-get update -qq
- sudo apt-get install -qq emacs-snapshot
- which emacs

Loading…
Отказ
Запис