Преглед на файлове

Added apt search

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
eb27da7249
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      .travis.yml

+ 1
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -1,9 +1,9 @@
branches:
only:
- master
group: deprecated-2017Q3
before_install:
- sudo apt-get update -qq
- sudo apt-cache search emacs
- sudo apt-get install -qq emacs
script: bash .travis/build_site.sh
deploy:

Loading…
Отказ
Запис