Преглед на файлове

Updated vpn & rdp scripts in bin/

master
Josh Wolfe преди 2 години
родител
ревизия
e7b29e94d7
променени са 3 файла, в които са добавени 18 реда и са изтрити 0 реда
 1. 8
  0
    bin/bin/rdp-up
 2. 3
  0
    bin/bin/vpn-down
 3. 7
  0
    bin/bin/vpn-up

+ 8
- 0
bin/bin/rdp-up Целия файл

@@ -0,0 +1,8 @@
#!/bin/bash

if [[ "$#" -ne 2 ]]; then
echo "Usage: $0 [user] [host]"
exit 1
fi

xfreerdp -u "$1" -v "$2":3389 -f

+ 3
- 0
bin/bin/vpn-down Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
#!/bin/bash

sudo pkill pptp

+ 7
- 0
bin/bin/vpn-up Целия файл

@@ -0,0 +1,7 @@
#!/bin/bash

if [[ "$1" == "--debug" ]]; then
sudo pon indigo debug dump logfd 2 nodetach
else
sudo pon indigo
fi

Loading…
Отказ
Запис