Преглед на файлове

Fixed statusbar text color

master
Josh Wolfe преди 2 години
родител
ревизия
dd4f803e28
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      ncmpcpp/.ncmpcpp/config

+ 1
- 1
ncmpcpp/.ncmpcpp/config Целия файл

@@ -36,7 +36,7 @@ main_window_color = "default"
color1 = "default"
color2 = "black"
progressbar_color = "white"
statusbar_color = "black"
statusbar_color = "white"
visualizer_color = "cyan"

# Others

Loading…
Отказ
Запис