Преглед на файлове

Moved to work with stow

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
d86f4aa152
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. 0
    0
      hammerspoon/.hammerspoon/init.lua

.hammerspoon/init.lua → hammerspoon/.hammerspoon/init.lua Целия файл


Loading…
Отказ
Запис