Преглед на файлове

Updated rofi config

master
Josh Wolfe преди 2 години
родител
ревизия
d0495f19a0
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      rofi/.config/rofi/config.rasi

+ 2
- 2
rofi/.config/rofi/config.rasi Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
configuration {
modi: "window,run,ssh";
modi: "drun";
/* width: 50;*/
lines: 5;
/* columns: 1;*/
@@ -10,7 +10,7 @@ configuration {
/* yoffset: 0;*/
/* xoffset: 0;*/
/* fixed-num-lines: true;*/
/* show-icons: false;*/
show-icons: true;
/* terminal: "rofi-sensible-terminal";*/
/* ssh-client: "ssh";*/
/* ssh-command: "{terminal} -e {ssh-client} {host}";*/

Loading…
Отказ
Запис