Bläddra i källkod

Added client side of screenshot upload and i3 bind

master
Josh Wolfe 4 år sedan
förälder
incheckning
c1ce40cfd5
2 ändrade filer med 9 tillägg och 0 borttagningar
  1. 8
    0
      bin/shot_upload
  2. 1
    0
      i3/.config/i3/config

+ 8
- 0
bin/shot_upload Visa fil

@@ -0,0 +1,8 @@
#!/bin/bash

scrot -q 100 -s ~/Pictures/pic_for_upload.png
scp ~/Pictures/pic_for_upload.png vps:~

R=`~/bin/anumgen 8`
echo emacs.guru/image/$R.png | xclip -selection clipboard
echo $R | ssh vps "cat > ~/upload_string && ~/process_photo"

+ 1
- 0
i3/.config/i3/config Visa fil

@@ -24,6 +24,7 @@ smart_gaps on
bindsym XF86AudioRaiseVolume exec amixer -D pulse sset Master 2%+
bindsym XF86AudioLowerVolume exec amixer -D pulse sset Master 2%-
bindsym XF86AudioMute exec amixer set Master toggle
bindsym --release Print exec ~/bin/shot_upload

# brightness keys
bindsym XF86MonBrightnessUp exec xbacklight -inc 5

Laddar…
Avbryt
Spara