Преглед изворни кода

Added fontawesome to xresources

master
Josh Wolfe пре 2 година
родитељ
комит
b0b8eda442
No account linked to committer's email address
1 измењених фајлова са 3 додато и 1 уклоњено
  1. 3
    1
      X/.Xresources

+ 3
- 1
X/.Xresources Прегледај датотеку

@@ -4,7 +4,9 @@
URxvt.scrollBar: false
URxvt.scrollBar_right: false
URxvt.scrollBar_floating: false
URxvt.font: xft:Inconsolata\-dz:style=dz:size=16,xft:Inconsolata for Powerline:size=16
URxvt.font: xft:Inconsolata\-dz:style=dz:size=16,\
xft:Inconsolata for Powerline:size=16,\
xft:FontAwesome:size=16
URxvt.perl-ext-common: font-size
URxvt.keysym.C-plus: font-size:increase
URxvt.keysym.C-minus: font-size:decrease

Loading…
Откажи
Сачувај