Procházet zdrojové kódy

Added fontawesome to xresources

master
Josh Wolfe před 2 roky
rodič
revize
b0b8eda442
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 1 odebrání
  1. 3
    1
      X/.Xresources

+ 3
- 1
X/.Xresources Zobrazit soubor

@@ -4,7 +4,9 @@
URxvt.scrollBar: false
URxvt.scrollBar_right: false
URxvt.scrollBar_floating: false
URxvt.font: xft:Inconsolata\-dz:style=dz:size=16,xft:Inconsolata for Powerline:size=16
URxvt.font: xft:Inconsolata\-dz:style=dz:size=16,\
xft:Inconsolata for Powerline:size=16,\
xft:FontAwesome:size=16
URxvt.perl-ext-common: font-size
URxvt.keysym.C-plus: font-size:increase
URxvt.keysym.C-minus: font-size:decrease

Načítá se…
Zrušit
Uložit