Преглед на файлове

Added fontawesome to xresources

master
Josh Wolfe преди 2 години
родител
ревизия
b0b8eda442
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. 3
    1
      X/.Xresources

+ 3
- 1
X/.Xresources Целия файл

@@ -4,7 +4,9 @@
URxvt.scrollBar: false
URxvt.scrollBar_right: false
URxvt.scrollBar_floating: false
URxvt.font: xft:Inconsolata\-dz:style=dz:size=16,xft:Inconsolata for Powerline:size=16
URxvt.font: xft:Inconsolata\-dz:style=dz:size=16,\
xft:Inconsolata for Powerline:size=16,\
xft:FontAwesome:size=16
URxvt.perl-ext-common: font-size
URxvt.keysym.C-plus: font-size:increase
URxvt.keysym.C-minus: font-size:decrease

Loading…
Отказ
Запис