Преглед на файлове

Added server side script for uploading photo

master
Josh Wolfe преди 4 години
родител
ревизия
8ec6c81299
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. 5
    0
      bin/process_photo

+ 5
- 0
bin/process_photo Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/bash

DEST=`cat ~/upload_string`
mv ~/pic_for_upload.png ~/uploaded_images/$DEST.png
rm upload_string

Loading…
Отказ
Запис