Преглед на файлове

Fixed build script

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
87cad24666
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      .travis.yml

+ 1
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@ branches:
before_install:
- sudo apt-get update -qq
- sudo apt-get install -qq emacs
script: bash emacs/.emacs.d/build_site.sh
script: bash emacs/gh-pages/build_site.sh
deploy:
provider: pages
skip_cleanup: true

Loading…
Отказ
Запис