Procházet zdrojové kódy

Added evil visual star to easily search with */# from visual mode

master
WolfeCub před 3 roky
rodič
revize
6a431496f4
1 změnil soubory, kde provedl 10 přidání a 0 odebrání
  1. 10
    0
      emacs/.emacs.d/README.org

+ 10
- 0
emacs/.emacs.d/README.org Zobrazit soubor

@@ -1192,6 +1192,16 @@ Tpope's surround

#+END_SRC

*** Evil Visual Star

This allows me to easily start a =*= or =#= search from a visual selection.

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(use-package evil-visualstar
:config
(global-evil-visualstar-mode))
#+END_SRC

* Project Management
** Ag


Načítá se…
Zrušit
Uložit