Преглед на файлове

Updated diskusage to accept a path

master
Josh Wolfe преди 4 години
родител
ревизия
65c4d43949
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 1 реда
  1. 10
    1
      bin/bin/diskusage

+ 10
- 1
bin/bin/diskusage Целия файл

@@ -1,3 +1,12 @@
#!/bin/sh

du --max-depth=1 2> /dev/null | sort -n -r | head -n20
if [ "$#" -eq 0 ]; then
DIR=`pwd`
elif [ "$#" -eq 1 ]; then
DIR=$1
else
echo "Usage: $0 <path>"
exit 1
fi

du --max-depth=1 $DIR 2> /dev/null | sort -n -r | head -n20

Loading…
Отказ
Запис