Преглед на файлове

Start emacs in root

master
Josh Wolfe преди 2 години
родител
ревизия
60be1dce63
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      windows/hotkeys.ahk

+ 1
- 1
windows/hotkeys.ahk Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
#c::run firefox

;; Launch Emacs
#\::Run C:\emacs\bin\runemacs.exe
#\::Run C:\emacs\bin\runemacs.exe, C:\

;; Minimize current window
$Insert::WinMinimize, A

Loading…
Отказ
Запис