Преглед на файлове

Hid non-error messages when git installs the submodules

master
Josh Wolfe преди 4 години
родител
ревизия
47ef98248b
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      install.sh

+ 2
- 2
install.sh Целия файл

@@ -50,5 +50,5 @@ else
esac
done
fi
git submodule init
git submodule update
git submodule init 1> /dev/null
git submodule update 1> /dev/null

Loading…
Отказ
Запис