Pārlūkot izejas kodu

Added backgound process

master
Josh Wolfe pirms 4 gadiem
vecāks
revīzija
33c13e8d75
1 mainītis faili ar 1 papildinājumiem un 1 dzēšanām
  1. 1
    1
      .zshrc

+ 1
- 1
.zshrc Parādīt failu

@@ -162,7 +162,7 @@ function precmd() {
}

PROMPT="%F{red}%n%F{white}@%F{green}%m %F{blue}%~ ${_newline}%F{white}$ "
RPROMPT=%{${_lineup}%}%F{red}%(?..%? )%F{yellow}%v%F{white}[`date +%H:%M:%S`]%{${_linedown}%}
RPROMPT='%{${_lineup}%}%F{red}%(?..%? )%F{yellow}%v%F{white}`jobs %% 2> /dev/null | cut -d " " -f6` [`date +%H:%M:%S`]%{${_linedown}%}'
setopt promptsubst

# Delay of 0.1 seconds

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt