Bläddra i källkod

Re-organized for stow

master
Josh Wolfe 3 år sedan
förälder
incheckning
337852b6b4
100 ändrade filer med 1 tillägg och 26 borttagningar
 1. 1
  1
    .gitmodules
 2. 0
  0
    X/.Xmodmap
 3. 0
  0
    X/.Xresources
 4. 0
  9
    basic_link.sh
 5. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/bspwmrc
 6. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/old/audio
 7. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/old/battery
 8. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/old/brightness
 9. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/old/panel
 10. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/old/panel_bar
 11. 0
  0
    bspwm/.config/bspwm/old/panel_colors
 12. 0
  0
    bspwm/.config/sxhkd/sxhkdrc
 13. 0
  0
    emacs/.emacs.d/README.org
 14. 0
  0
    emacs/.emacs.d/dropbox.py
 15. 0
  0
    emacs/.emacs.d/init.el
 16. 0
  0
    emacs/.emacs.d/lisp/column-marker.el
 17. 0
  0
    emacs/.emacs.d/lisp/command-log-mode.el
 18. 0
  0
    emacs/.emacs.d/lisp/init-powerline-doom-one.el
 19. 0
  0
    emacs/.emacs.d/lisp/init-powerline.el
 20. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/README.md
 21. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/oauth2.el
 22. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-api.el
 23. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-apple.el
 24. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-controller.el
 25. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-dbus.el
 26. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-playlist-search.el
 27. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-remote.el
 28. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-track-search.el
 29. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify.el
 30. 0
  0
    emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify_oauth2_callback_server.py
 31. 0
  0
    emacs/.emacs.d/themes/cyberpunk-theme.el
 32. 0
  0
    emacs/.emacs.d/themes/darkokai-theme.el
 33. 0
  0
    emacs/.emacs.d/themes/prassee-theme.el
 34. 0
  0
    emacs/.emacs.d/themes/ujelly-theme.el
 35. 0
  0
    emacs/.emacs.d/themes/zenburn-theme.el
 36. 0
  0
    fish/.config/fish/config.fish
 37. 0
  0
    fish/.config/fish/fishd.silversurfer
 38. 0
  0
    fish/.config/fish/functions/fish_prompt.fish
 39. 0
  16
    full_link.sh
 40. 0
  0
    i3/.config/i3/bar.rb
 41. 0
  0
    i3/.config/i3/config
 42. 0
  0
    i3/.config/i3status/config
 43. 0
  0
    kak/.config/kak/kakrc
 44. 0
  0
    polybar/.config/polybar/config
 45. 0
  0
    terminator/.config/terminator/config
 46. 0
  0
    tmux/.tmux.conf
 47. 0
  0
    vim/.vim/UltiSnips/c.snippets
 48. 0
  0
    vim/.vim/UltiSnips/python.snippets
 49. 0
  0
    vim/.vim/UltiSnips/vim.snippets
 50. 0
  0
    vim/.vim/autoload
 51. 0
  0
    vim/.vim/colors/badwolf.vim
 52. 0
  0
    vim/.vim/colors/gruvbox.vim
 53. 0
  0
    vim/.vim/colors/jellybeans.vim
 54. 0
  0
    vim/.vim/colors/molotov.vim
 55. 0
  0
    vim/.vimrc
 56. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ack
 57. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_afew
 58. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ag
 59. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_android
 60. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ansible
 61. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ansible-galaxy
 62. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ansible-playbook
 63. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ansible-vault
 64. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_archlinux-java
 65. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_artisan
 66. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_atach
 67. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_bower
 68. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_bundle
 69. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_cap
 70. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_cask
 71. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_cf
 72. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_chattr
 73. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_cheat
 74. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_choc
 75. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_cmake
 76. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_coffee
 77. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_composer
 78. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_console
 79. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_dad
 80. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_debuild
 81. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_dget
 82. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_dhcpcd
 83. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_diana
 84. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_docpad
 85. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_drush
 86. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_emulator
 87. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_envdir
 88. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_exportfs
 89. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_fab
 90. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_fleetctl
 91. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_gas
 92. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_geany
 93. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_ghc
 94. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_gist
 95. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_git-flow
 96. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_git-pulls
 97. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_git-wtf
 98. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_glances
 99. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_go
 100. 0
  0
    zsh/.zsh/completion/_google

+ 1
- 1
.gitmodules Visa fil

@@ -1,3 +1,3 @@
[submodule ".vim/autoload"]
path = .vim/autoload
path = vim/.vim/autoload
url = https://github.com/junegunn/vim-plug.git

.Xmodmap → X/.Xmodmap Visa fil


.Xresources → X/.Xresources Visa fil


+ 0
- 9
basic_link.sh Visa fil

@@ -1,9 +0,0 @@
#!/bin/sh

ln -sd `pwd`/.vim ~
ln -s `pwd`/.vimrc ~
ln -sd `pwd`/.emacs.d ~
ln -s `pwd`/.tmux.conf ~
ln -sd `pwd`/.zsh ~
ln -s `pwd`/.zshrc ~
ln -s `pwd`/.Xmodmap ~

bspwm/bspwmrc → bspwm/.config/bspwm/bspwmrc Visa fil


bspwm/old/audio → bspwm/.config/bspwm/old/audio Visa fil


bspwm/old/battery → bspwm/.config/bspwm/old/battery Visa fil


bspwm/old/brightness → bspwm/.config/bspwm/old/brightness Visa fil


bspwm/old/panel → bspwm/.config/bspwm/old/panel Visa fil


bspwm/old/panel_bar → bspwm/.config/bspwm/old/panel_bar Visa fil


bspwm/old/panel_colors → bspwm/.config/bspwm/old/panel_colors Visa fil


sxhkd/sxhkdrc → bspwm/.config/sxhkd/sxhkdrc Visa fil


.emacs.d/README.org → emacs/.emacs.d/README.org Visa fil


.emacs.d/dropbox.py → emacs/.emacs.d/dropbox.py Visa fil


.emacs.d/init.el → emacs/.emacs.d/init.el Visa fil


.emacs.d/lisp/column-marker.el → emacs/.emacs.d/lisp/column-marker.el Visa fil


.emacs.d/lisp/command-log-mode.el → emacs/.emacs.d/lisp/command-log-mode.el Visa fil


.emacs.d/lisp/init-powerline-doom-one.el → emacs/.emacs.d/lisp/init-powerline-doom-one.el Visa fil


.emacs.d/lisp/init-powerline.el → emacs/.emacs.d/lisp/init-powerline.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/README.md → emacs/.emacs.d/spotify.el/README.md Visa fil


.emacs.d/spotify.el/oauth2.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/oauth2.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-api.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-api.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-apple.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-apple.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-controller.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-controller.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-dbus.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-dbus.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-playlist-search.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-playlist-search.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-remote.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-remote.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify-track-search.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify-track-search.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify.el → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify.el Visa fil


.emacs.d/spotify.el/spotify_oauth2_callback_server.py → emacs/.emacs.d/spotify.el/spotify_oauth2_callback_server.py Visa fil


.emacs.d/themes/cyberpunk-theme.el → emacs/.emacs.d/themes/cyberpunk-theme.el Visa fil


.emacs.d/themes/darkokai-theme.el → emacs/.emacs.d/themes/darkokai-theme.el Visa fil


.emacs.d/themes/prassee-theme.el → emacs/.emacs.d/themes/prassee-theme.el Visa fil


.emacs.d/themes/ujelly-theme.el → emacs/.emacs.d/themes/ujelly-theme.el Visa fil


.emacs.d/themes/zenburn-theme.el → emacs/.emacs.d/themes/zenburn-theme.el Visa fil


fish/config.fish → fish/.config/fish/config.fish Visa fil


fish/fishd.silversurfer → fish/.config/fish/fishd.silversurfer Visa fil


fish/functions/fish_prompt.fish → fish/.config/fish/functions/fish_prompt.fish Visa fil


+ 0
- 16
full_link.sh Visa fil

@@ -1,16 +0,0 @@
#!/bin/sh

mkdir -p ~/.config
mkdir -p ~/.config

ln -sd `pwd`/bspwm ~/.config
ln -sd `pwd`/sxhkd ~/.config
ln -s `pwd`/.Xresources ~

ln -sd `pwd`/.vim ~
ln -s `pwd`/.vimrc ~
ln -sd `pwd`/.emacs.d ~
ln -s `pwd`/.tmux.conf ~
ln -sd `pwd`/.zsh ~
ln -s `pwd`/.zshrc ~
ln -s `pwd`/.Xmodmap ~

i3/bar.rb → i3/.config/i3/bar.rb Visa fil


i3/config → i3/.config/i3/config Visa fil


i3status/config → i3/.config/i3status/config Visa fil


kak/kakrc → kak/.config/kak/kakrc Visa fil


polybar/config → polybar/.config/polybar/config Visa fil


terminator/config → terminator/.config/terminator/config Visa fil


.tmux.conf → tmux/.tmux.conf Visa fil


.vim/UltiSnips/c.snippets → vim/.vim/UltiSnips/c.snippets Visa fil


.vim/UltiSnips/python.snippets → vim/.vim/UltiSnips/python.snippets Visa fil


.vim/UltiSnips/vim.snippets → vim/.vim/UltiSnips/vim.snippets Visa fil


.vim/autoload → vim/.vim/autoload Visa fil


.vim/colors/badwolf.vim → vim/.vim/colors/badwolf.vim Visa fil


.vim/colors/gruvbox.vim → vim/.vim/colors/gruvbox.vim Visa fil


.vim/colors/jellybeans.vim → vim/.vim/colors/jellybeans.vim Visa fil


.vim/colors/molotov.vim → vim/.vim/colors/molotov.vim Visa fil


.vimrc → vim/.vimrc Visa fil


.zsh/completion/_ack → zsh/.zsh/completion/_ack Visa fil


.zsh/completion/_afew → zsh/.zsh/completion/_afew Visa fil


.zsh/completion/_ag → zsh/.zsh/completion/_ag Visa fil


.zsh/completion/_android → zsh/.zsh/completion/_android Visa fil


.zsh/completion/_ansible → zsh/.zsh/completion/_ansible Visa fil


.zsh/completion/_ansible-galaxy → zsh/.zsh/completion/_ansible-galaxy Visa fil


.zsh/completion/_ansible-playbook → zsh/.zsh/completion/_ansible-playbook Visa fil


.zsh/completion/_ansible-vault → zsh/.zsh/completion/_ansible-vault Visa fil


.zsh/completion/_archlinux-java → zsh/.zsh/completion/_archlinux-java Visa fil


.zsh/completion/_artisan → zsh/.zsh/completion/_artisan Visa fil


.zsh/completion/_atach → zsh/.zsh/completion/_atach Visa fil


.zsh/completion/_bower → zsh/.zsh/completion/_bower Visa fil


.zsh/completion/_bundle → zsh/.zsh/completion/_bundle Visa fil


.zsh/completion/_cap → zsh/.zsh/completion/_cap Visa fil


.zsh/completion/_cask → zsh/.zsh/completion/_cask Visa fil


.zsh/completion/_cf → zsh/.zsh/completion/_cf Visa fil


.zsh/completion/_chattr → zsh/.zsh/completion/_chattr Visa fil


.zsh/completion/_cheat → zsh/.zsh/completion/_cheat Visa fil


.zsh/completion/_choc → zsh/.zsh/completion/_choc Visa fil


.zsh/completion/_cmake → zsh/.zsh/completion/_cmake Visa fil


.zsh/completion/_coffee → zsh/.zsh/completion/_coffee Visa fil


.zsh/completion/_composer → zsh/.zsh/completion/_composer Visa fil


.zsh/completion/_console → zsh/.zsh/completion/_console Visa fil


.zsh/completion/_dad → zsh/.zsh/completion/_dad Visa fil


.zsh/completion/_debuild → zsh/.zsh/completion/_debuild Visa fil


.zsh/completion/_dget → zsh/.zsh/completion/_dget Visa fil


.zsh/completion/_dhcpcd → zsh/.zsh/completion/_dhcpcd Visa fil


.zsh/completion/_diana → zsh/.zsh/completion/_diana Visa fil


.zsh/completion/_docpad → zsh/.zsh/completion/_docpad Visa fil


.zsh/completion/_drush → zsh/.zsh/completion/_drush Visa fil


.zsh/completion/_emulator → zsh/.zsh/completion/_emulator Visa fil


.zsh/completion/_envdir → zsh/.zsh/completion/_envdir Visa fil


.zsh/completion/_exportfs → zsh/.zsh/completion/_exportfs Visa fil


.zsh/completion/_fab → zsh/.zsh/completion/_fab Visa fil


.zsh/completion/_fleetctl → zsh/.zsh/completion/_fleetctl Visa fil


.zsh/completion/_gas → zsh/.zsh/completion/_gas Visa fil


.zsh/completion/_geany → zsh/.zsh/completion/_geany Visa fil


.zsh/completion/_ghc → zsh/.zsh/completion/_ghc Visa fil


.zsh/completion/_gist → zsh/.zsh/completion/_gist Visa fil


.zsh/completion/_git-flow → zsh/.zsh/completion/_git-flow Visa fil


.zsh/completion/_git-pulls → zsh/.zsh/completion/_git-pulls Visa fil


.zsh/completion/_git-wtf → zsh/.zsh/completion/_git-wtf Visa fil


.zsh/completion/_glances → zsh/.zsh/completion/_glances Visa fil


.zsh/completion/_go → zsh/.zsh/completion/_go Visa fil


.zsh/completion/_google → zsh/.zsh/completion/_google Visa fil


Vissa filer visades inte eftersom för många filer har ändrats

Laddar…
Avbryt
Spara