Josh Wolfe преди 4 години
родител
ревизия
25e0173e50
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      install.sh

+ 1
- 1
install.sh Целия файл

@@ -19,7 +19,7 @@ echo -e $ARESET
if [[ $1 = "-g" ]] || [[ $1 = "--git" ]]; then
git clone https://github.com/WolfeCub/dotfiles.git
cd dotfiles
./intstall.sh
./install.sh
elif [[ $1 = "-u" ]] || [[ $1 = "--uninstall" ]]; then
for ITEM in `ls -d */`;
do

Loading…
Отказ
Запис