Преглед изворни кода

Tweaked vim completion

master
Josh Wolfe пре 1 година
родитељ
комит
1625c9797e
No account linked to committer's email address
1 измењених фајлова са 1 додато и 1 уклоњено
  1. 1
    1
      vim/.vimrc

+ 1
- 1
vim/.vimrc Прегледај датотеку

@@ -71,7 +71,7 @@ set hidden " Allow buffers with pending changes to be sent to background
set timeoutlen=500 ttimeoutlen=0

" Completion options
set wildmode=list:longest
set wildmode=longest:list,full
set wildmenu "enable ctrl-n and ctrl-p to scroll thru matches
set wildignore=*.o,*.obj,*~ "stuff to ignore when tab completing
set wildignore+=*vim/backups*

Loading…
Откажи
Сачувај