Selaa lähdekoodia

Tweaked vim completion

master
Josh Wolfe 2 vuotta sitten
vanhempi
commit
1625c9797e
No account linked to committer's email address
1 muutettua tiedostoa jossa 1 lisäystä ja 1 poistoa
  1. 1
    1
      vim/.vimrc

+ 1
- 1
vim/.vimrc Näytä tiedosto

@@ -71,7 +71,7 @@ set hidden " Allow buffers with pending changes to be sent to background
set timeoutlen=500 ttimeoutlen=0

" Completion options
set wildmode=list:longest
set wildmode=longest:list,full
set wildmenu "enable ctrl-n and ctrl-p to scroll thru matches
set wildignore=*.o,*.obj,*~ "stuff to ignore when tab completing
set wildignore+=*vim/backups*

Loading…
Peruuta
Tallenna