The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Teknikode e6468d3d8b Fixed possible null reference. 5 år sedan
..
Commanding Added Github Module. 5 år sedan
Messaging Fixed possible NullReferenceException points for asynchronous methods. 5 år sedan
Properties Fixed assembly files containing extra assembly file info. 5 år sedan
TCP Added spam control module. 5 år sedan
Channel.cs Added MySQL Database support for storing data. 5 år sedan
IRC.cs Fixed possible null reference. 5 år sedan
IRCServices.csproj Added basic console app for those who do not want a GUI. 5 år sedan
Nick.cs Added moderation module. 5 år sedan
Types.cs Added moderation module. 5 år sedan
packages.config Added GitVersionTask to Nuget Packages. 5 år sedan