The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.IO;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Net;
 6. using System.Net.Sockets;
 7. using System.Text.RegularExpressions;
 8. using System.Threading;
 9. using System.Threading.Tasks;
 10. using Combot.IRCServices;
 11. using Combot.Configurations;
 12. using Combot.Databases;
 13. using Combot.IRCServices.Messaging;
 14. using Combot.Modules;
 15. namespace Combot
 16. {
 17. public class Bot
 18. {
 19. public event Action<CommandMessage> CommandReceivedEvent;
 20. public event Action<BotError> ErrorEvent;
 21. public ServerConfig ServerConfig;
 22. public IRC IRC;
 23. public Database Database;
 24. public List<Module> Modules;
 25. public bool Connected = false;
 26. public bool LoggedIn = false;
 27. public DateTime ConnectionTime;
 28. public DateTime LoadTime;
 29. public Dictionary<PrivilegeMode, AccessType> PrivilegeModeMapping = new Dictionary<PrivilegeMode, AccessType>() { { PrivilegeMode.v, AccessType.Voice }, { PrivilegeMode.h, AccessType.HalfOperator }, { PrivilegeMode.o, AccessType.Operator }, { PrivilegeMode.a, AccessType.SuperOperator }, { PrivilegeMode.q, AccessType.Founder } };
 30. public Dictionary<ChannelMode, AccessType> ChannelModeMapping = new Dictionary<ChannelMode, AccessType>() { { ChannelMode.v, AccessType.Voice }, { ChannelMode.h, AccessType.HalfOperator }, { ChannelMode.o, AccessType.Operator }, { ChannelMode.a, AccessType.SuperOperator }, { ChannelMode.q, AccessType.Founder } };
 31. private bool GhostSent;
 32. private int CurNickChoice;
 33. private int RetryCount;
 34. private bool RetryAllowed;
 35. public Bot(ServerConfig serverConfig)
 36. {
 37. Modules = new List<Module>();
 38. GhostSent = false;
 39. CurNickChoice = 0;
 40. RetryCount = 0;
 41. ServerConfig = serverConfig;
 42. LoadTime = DateTime.Now;
 43. ConnectionTime = DateTime.Now;
 44. IRC = new IRC(serverConfig.MaxMessageLength, serverConfig.MessageSendDelay);
 45. IRC.ConnectEvent += HandleConnectEvent;
 46. IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
 47. IRC.Message.ServerReplyEvent += HandleReplyEvent;
 48. IRC.Message.ChannelMessageReceivedEvent += HandleChannelMessageReceivedEvent;
 49. IRC.Message.PrivateMessageReceivedEvent += HandlePrivateMessageReceivedEvent;
 50. IRC.Message.PrivateNoticeReceivedEvent += HandlePrivateNoticeReceivedEvent;
 51. IRC.Message.JoinChannelEvent += HandleJoinEvent;
 52. IRC.Message.KickEvent += HandleKickEvent;
 53. IRC.Message.ChannelModeChangeEvent += HandleChannelModeChangeEvent;
 54. Database = new Database(serverConfig.Database);
 55. Database.MysqlErrorEvent += HandleMysqlErrorEvent;
 56. LoadModules();
 57. }
 58. /// <summary>
 59. /// Trys to connect to one of the IPs of the given hostname. If the connection was successful, it will login the nick.
 60. /// </summary>
 61. public void Connect()
 62. {
 63. ConnectionTime = DateTime.Now;
 64. GhostSent = false;
 65. CurNickChoice = 0;
 66. RetryAllowed = ServerConfig.Reconnect;
 67. bool serverConnected = false;
 68. int i = 0;
 69. do
 70. {
 71. if (ServerConfig.Hosts.Count > i)
 72. {
 73. try
 74. {
 75. IPAddress[] ipList = Dns.GetHostAddresses(ServerConfig.Hosts[i].Host);
 76. foreach (IPAddress ip in ipList)
 77. {
 78. serverConnected = IRC.Connect(ip, ServerConfig.Hosts[i].Port);
 79. if (serverConnected)
 80. {
 81. break;
 82. }
 83. }
 84. i++;
 85. }
 86. catch (SocketException ex)
 87. {
 88. break;
 89. }
 90. }
 91. else
 92. {
 93. break;
 94. }
 95. }
 96. while (!serverConnected);
 97. if (serverConnected)
 98. {
 99. if (CurNickChoice < ServerConfig.Nicknames.Count)
 100. {
 101. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 102. {
 103. Nickname = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice],
 104. Host = Dns.GetHostName(),
 105. Realname = ServerConfig.Realname,
 106. Username = ServerConfig.Username
 107. });
 108. }
 109. else
 110. {
 111. Disconnect();
 112. }
 113. }
 114. else
 115. {
 116. Reconnect();
 117. }
 118. }
 119. /// <summary>
 120. /// Disconnects from the current server.
 121. /// </summary>
 122. public void Disconnect()
 123. {
 124. RetryAllowed = false;
 125. RetryCount = 0;
 126. IRC.Disconnect();
 127. Connected = false;
 128. LoggedIn = false;
 129. }
 130. private void Reconnect()
 131. {
 132. if (RetryAllowed)
 133. {
 134. if (ErrorEvent != null)
 135. {
 136. ErrorEvent(new BotError() { Message = string.Format("Retrying connection in {0} seconds.", (int)Math.Pow(2, RetryCount)), Type = ErrorType.IRC });
 137. }
 138. Task.Run(() =>
 139. {
 140. Thread.Sleep(1000 * (int)Math.Pow(2, RetryCount));
 141. RetryCount++;
 142. Connect();
 143. });
 144. }
 145. }
 146. private void HandleConnectEvent()
 147. {
 148. Connected = true;
 149. RetryCount = 0;
 150. }
 151. private void HandleDisconnectEvent()
 152. {
 153. Connected = false;
 154. Reconnect();
 155. }
 156. public void LoadModules()
 157. {
 158. // Get all config files from Module directory
 159. string[] moduleLocations = Directory.GetDirectories(ServerConfig.ModuleLocation);
 160. foreach (string location in moduleLocations)
 161. {
 162. LoadModule(location);
 163. }
 164. }
 165. public bool LoadModule(string module)
 166. {
 167. Module newModule = new Module();
 168. newModule.ConfigPath = module;
 169. newModule.LoadConfig();
 170. if (newModule.Enabled && !Modules.Exists(mod => mod.ClassName == newModule.ClassName))
 171. {
 172. if (File.Exists(string.Format(@"{0}\{1}.dll", module, newModule.Name)))
 173. {
 174. Module loadedModule = newModule.CreateInstance(this);
 175. if (loadedModule.Loaded)
 176. {
 177. loadedModule.ModuleErrorEvent += HandleModuleErrorEvent;
 178. Modules.Add(loadedModule);
 179. return true;
 180. }
 181. }
 182. }
 183. return false;
 184. }
 185. public void UnloadModules()
 186. {
 187. List<Module> moduleList = Modules;
 188. for (int i = 0; i < moduleList.Count; i++)
 189. {
 190. UnloadModule(moduleList[i].Name);
 191. }
 192. }
 193. public bool UnloadModule(string moduleName)
 194. {
 195. Module module = Modules.Find(mod => mod.Name.ToLower() == moduleName.ToLower());
 196. if (module != null)
 197. {
 198. module.Loaded = false;
 199. Modules.Remove(module);
 200. return true;
 201. }
 202. return false;
 203. }
 204. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, AccessType access)
 205. {
 206. if (nickname == IRC.Nickname)
 207. {
 208. return true;
 209. }
 210. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == channel);
 211. if (foundChannel != null)
 212. {
 213. Nick foundNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == nickname);
 214. if (foundNick != null && ServerConfig.Owners.Contains(nickname) && foundNick.Modes.Contains(UserMode.r))
 215. {
 216. return true;
 217. }
 218. if (foundNick != null)
 219. {
 220. for (int i = 0; i < foundNick.Privileges.Count; i++)
 221. {
 222. switch (PrivilegeModeMapping[foundNick.Privileges[i]])
 223. {
 224. case AccessType.User:
 225. if (access == AccessType.User)
 226. {
 227. return true;
 228. }
 229. break;
 230. case AccessType.Voice:
 231. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice)
 232. {
 233. return true;
 234. }
 235. break;
 236. case AccessType.HalfOperator:
 237. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator)
 238. {
 239. return true;
 240. }
 241. break;
 242. case AccessType.Operator:
 243. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator)
 244. {
 245. return true;
 246. }
 247. break;
 248. case AccessType.SuperOperator:
 249. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator)
 250. {
 251. return true;
 252. }
 253. break;
 254. case AccessType.Founder:
 255. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator || access == AccessType.Founder)
 256. {
 257. return true;
 258. }
 259. break;
 260. case AccessType.Owner:
 261. return true;
 262. break;
 263. }
 264. }
 265. }
 266. }
 267. return false;
 268. }
 269. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, List<AccessType> access)
 270. {
 271. bool hasAccess = false;
 272. for (int i = 0; i < access.Count; i++)
 273. {
 274. hasAccess = CheckChannelAccess(channel, nickname, access[i]);
 275. if (hasAccess)
 276. {
 277. break;
 278. }
 279. }
 280. return hasAccess;
 281. }
 282. /// <summary>
 283. /// Checks to see if the first nick has access to perform a command on the second nick
 284. /// </summary>
 285. /// <param name="channel">Channel the command is being applied on</param>
 286. /// <param name="firstNick">The nick applying the command</param>
 287. /// <param name="secondNick">The nick the command is being performed on</param>
 288. /// <returns></returns>
 289. public bool CheckNickAccess(string channel, string firstNick, string secondNick)
 290. {
 291. if (firstNick == IRC.Nickname)
 292. {
 293. return true;
 294. }
 295. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == channel);
 296. if (foundChannel != null)
 297. {
 298. Nick foundFirstNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == firstNick);
 299. Nick foundSecondNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == secondNick);
 300. if (foundFirstNick != null && ServerConfig.Owners.Contains(firstNick) && foundFirstNick.Modes.Contains(UserMode.r))
 301. {
 302. return true;
 303. }
 304. if (foundFirstNick != null && foundSecondNick != null)
 305. {
 306. for (int i = 0; i < foundSecondNick.Privileges.Count; i++)
 307. {
 308. switch (foundSecondNick.Privileges[i])
 309. {
 310. case PrivilegeMode.v:
 311. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.v) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.h) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.o) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 312. {
 313. return false;
 314. }
 315. break;
 316. case PrivilegeMode.h:
 317. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.h) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.o) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 318. {
 319. return false;
 320. }
 321. break;
 322. case PrivilegeMode.o:
 323. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.o) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 324. {
 325. return false;
 326. }
 327. break;
 328. case PrivilegeMode.a:
 329. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 330. {
 331. return false;
 332. }
 333. break;
 334. case PrivilegeMode.q:
 335. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 336. {
 337. return false;
 338. }
 339. break;
 340. }
 341. }
 342. }
 343. else
 344. {
 345. return false;
 346. }
 347. }
 348. else
 349. {
 350. return false;
 351. }
 352. return true;
 353. }
 354. public void ExecuteCommand(string message, string location, MessageType type)
 355. {
 356. ParseCommandMessage(DateTime.Now, message, new Nick { Nickname = IRC.Nickname }, location, type);
 357. }
 358. public bool IsCommand(string message)
 359. {
 360. bool isCommand = false;
 361. string[] msgArgs = message.Split(new[] {' '}, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 362. if (msgArgs.Any())
 363. {
 364. string command = msgArgs[0].Remove(0, ServerConfig.CommandPrefix.Length);
 365. // Find the module that contains the command
 366. Module module = Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(c => c.Triggers.Contains(command)) && mod.Loaded && mod.Enabled);
 367. if (module != null)
 368. {
 369. // Find the command
 370. Command cmd = module.Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command));
 371. if (cmd != null)
 372. {
 373. isCommand = true;
 374. }
 375. }
 376. }
 377. return isCommand;
 378. }
 379. private void HandleJoinEvent(object sender, JoinChannelInfo info)
 380. {
 381. if (info.Nick.Nickname == IRC.Nickname)
 382. {
 383. if (!ServerConfig.Channels.Exists(chan => chan.Name == info.Channel))
 384. {
 385. ChannelConfig chanConfig = new ChannelConfig();
 386. chanConfig.Name = info.Channel;
 387. ServerConfig.Channels.Add(chanConfig);
 388. ServerConfig.Save();
 389. }
 390. }
 391. }
 392. private void HandleKickEvent(object sender, KickInfo info)
 393. {
 394. if (info.KickedNick.Nickname == IRC.Nickname)
 395. {
 396. ServerConfig.Channels.RemoveAll(chan => chan.Name == info.Channel);
 397. ServerConfig.Save();
 398. }
 399. }
 400. private void HandleChannelModeChangeEvent(object sender, ChannelModeChangeInfo e)
 401. {
 402. ChannelConfig channel = ServerConfig.Channels.Find(chan => chan.Name == e.Channel);
 403. if (channel != null)
 404. {
 405. foreach (ChannelModeInfo mode in e.Modes)
 406. {
 407. switch (mode.Mode)
 408. {
 409. case ChannelMode.k:
 410. if (mode.Set)
 411. {
 412. channel.Key = mode.Parameter;
 413. }
 414. else
 415. {
 416. channel.Key = string.Empty;
 417. }
 418. ServerConfig.Save();
 419. break;
 420. }
 421. }
 422. }
 423. }
 424. private void HandleReplyEvent(object sender, IReply e)
 425. {
 426. if (e.GetType() == typeof(ServerReplyMessage))
 427. {
 428. ServerReplyMessage reply = (ServerReplyMessage)e;
 429. switch (reply.ReplyCode)
 430. {
 431. case IRCReplyCode.RPL_WELCOME:
 432. // If the reply is Welcome, that means we are fully connected to the server.
 433. LoggedIn = true;
 434. if (!GhostSent && IRC.Nickname != ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice])
 435. {
 436. IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("GHOST {0} {1}", ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice], ServerConfig.Password));
 437. Thread.Sleep(1000);
 438. IRC.Command.SendNick(ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice]);
 439. GhostSent = true;
 440. }
 441. // Identify to NickServ if need be
 442. IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("IDENTIFY {0}", ServerConfig.Password));
 443. // Join all required channels
 444. // Delay joining channels for configured time
 445. Thread.Sleep(ServerConfig.JoinDelay);
 446. foreach (ChannelConfig channel in ServerConfig.Channels)
 447. {
 448. IRC.Command.SendJoin(channel.Name, channel.Key);
 449. }
 450. break;
 451. }
 452. }
 453. else if (e.GetType() == typeof(ServerErrorMessage))
 454. {
 455. ServerErrorMessage error = (ServerErrorMessage) e;
 456. switch (error.ErrorCode)
 457. {
 458. case IRCErrorCode.ERR_NOTREGISTERED:
 459. if (ServerConfig.AutoRegister && ServerConfig.Password != string.Empty && ServerConfig.Email != string.Empty)
 460. {
 461. IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("REGISTER {0} {1}", ServerConfig.Password, ServerConfig.Email));
 462. }
 463. break;
 464. case IRCErrorCode.ERR_NICKNAMEINUSE:
 465. if (LoggedIn == false)
 466. {
 467. string nick = string.Empty;
 468. if (IRC.Nickname == ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice] && ServerConfig.Nicknames.Count > CurNickChoice + 1)
 469. {
 470. CurNickChoice++;
 471. nick = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice];
 472. }
 473. else
 474. {
 475. Random rand = new Random();
 476. nick = string.Format("{0}_{1}", ServerConfig.Nicknames.First(), rand.Next(100000).ToString());
 477. }
 478. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 479. {
 480. Nickname = nick,
 481. Host = Dns.GetHostName(),
 482. Realname = ServerConfig.Realname,
 483. Username = ServerConfig.Username
 484. });
 485. }
 486. break;
 487. }
 488. }
 489. }
 490. private void HandleChannelMessageReceivedEvent(object sender, ChannelMessage e)
 491. {
 492. // The message was a command
 493. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 494. {
 495. if (!ServerConfig.ChannelBlacklist.Contains(e.Channel)
 496. && !ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname)
 497. )
 498. {
 499. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Channel, MessageType.Channel);
 500. }
 501. }
 502. }
 503. private void HandlePrivateMessageReceivedEvent(object sender, PrivateMessage e)
 504. {
 505. // The message was a command
 506. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 507. {
 508. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 509. {
 510. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Query);
 511. }
 512. }
 513. }
 514. private void HandlePrivateNoticeReceivedEvent(object sender, PrivateNotice e)
 515. {
 516. // The notice was a command
 517. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 518. {
 519. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 520. {
 521. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Notice);
 522. }
 523. }
 524. }
 525. private void ParseCommandMessage(DateTime timestamp, string message, Nick sender, string location, MessageType messageType)
 526. {
 527. // Extract command and arguments
 528. string[] msgArgs = message.Split(new[] { ' ' }, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 529. string command = msgArgs[0].Remove(0, ServerConfig.CommandPrefix.Length);
 530. List<string> argsOnly = msgArgs.ToList();
 531. argsOnly.RemoveAt(0);
 532. // Find the module that contains the command
 533. Module module = Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(c => c.Triggers.Contains(command)) && mod.Loaded && mod.Enabled);
 534. if (module != null)
 535. {
 536. // Find the command
 537. Command cmd = module.Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command));
 538. if (cmd != null)
 539. {
 540. CommandMessage newCommand = new CommandMessage();
 541. newCommand.Nick.Copy(sender);
 542. bool nickFound = false;
 543. IRC.Channels.ForEach(channel => channel.Nicks.ForEach(nick =>
 544. {
 545. if (nick.Nickname == newCommand.Nick.Nickname)
 546. {
 547. nickFound = true;
 548. newCommand.Nick.AddModes(nick.Modes);
 549. newCommand.Nick.AddPrivileges(nick.Privileges);
 550. }
 551. }));
 552. // Nickname has not been found, so need to run a query for nick's modes
 553. if (!nickFound)
 554. {
 555. string whoStyle = string.Format(@"[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s({0})\s(?<Modes>[^\s]+)\s:[\d]\s(.+)", newCommand.Nick.Nickname);
 556. Regex whoRegex = new Regex(whoStyle);
 557. IRC.Command.SendWho(newCommand.Nick.Nickname);
 558. ServerReplyMessage whoReply = IRC.Message.GetServerReply(IRCReplyCode.RPL_WHOREPLY, whoStyle);
 559. if (whoReply != null && whoReply.ReplyCode != 0)
 560. {
 561. Match whoMatch = whoRegex.Match(whoReply.Message);
 562. List<UserModeInfo> modeInfoList = IRC.ParseUserModeString(whoMatch.Groups["Modes"].ToString());
 563. modeInfoList.ForEach(info =>
 564. {
 565. if (info.Set)
 566. {
 567. newCommand.Nick.AddMode(info.Mode);
 568. }
 569. });
 570. }
 571. }
 572. newCommand.TimeStamp = timestamp;
 573. newCommand.Location = location;
 574. newCommand.MessageType = messageType;
 575. newCommand.Command = command;
 576. // Check arguments against required arguments
 577. List<string> usedArgs = new List<string>();
 578. if (argsOnly.Any())
 579. {
 580. usedArgs.AddRange(argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList());
 581. }
 582. List<CommandArgument> validArguments = cmd.GetValidArguments(usedArgs, messageType);
 583. if (argsOnly.Count > 0)
 584. {
 585. string[] argSplit = argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, validArguments.Count, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 586. for (int i = 0; i < validArguments.Count && i <= argSplit.GetUpperBound(0); i++)
 587. {
 588. newCommand.Arguments.Add(validArguments[i].Name, argSplit[i]);
 589. }
 590. }
 591. bool invalidArgs = false;
 592. for (int i = 0; i < newCommand.Arguments.Count; i++)
 593. {
 594. if (validArguments[i].AllowedValues.Count > 0)
 595. {
 596. // Check to see if any of the arguments are invalid
 597. string argVal = newCommand.Arguments[validArguments[i].Name];
 598. if (!validArguments[i].AllowedValues.Exists(val => val.ToLower() == argVal.ToLower()))
 599. {
 600. invalidArgs = true;
 601. string argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u0002", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
 602. {
 603. string argString = string.Empty;
 604. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 605. {
 606. argString = "(";
 607. }
 608. if (arg.Required)
 609. {
 610. argString += "\u001F" + arg.Name + "\u001F";
 611. }
 612. else
 613. {
 614. argString += "[\u001F" + arg.Name + "\u001F]";
 615. }
 616. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 617. {
 618. argString += string.Format("\u0002:When {0}\u0002)", string.Join(" or ", arg.DependentArguments.Select(dep => { return string.Format("\u0002\u001F{0}\u001F\u0002=\u0002{1}\u0002", dep.Name, string.Join(",", dep.Values)); })));
 619. }
 620. return argString;
 621. })));
 622. string invalidMessage = string.Format("Invalid value for \u0002{0}\u0002 in \u0002{1}{2}\u0002{3}. Valid options are \u0002{4}\u0002.", validArguments[i].Name, ServerConfig.CommandPrefix, command, argHelp, string.Join(", ", validArguments[i].AllowedValues));
 623. module.SendResponse(messageType, location, sender.Nickname, invalidMessage);
 624. break;
 625. }
 626. }
 627. }
 628. if (validArguments.FindAll(arg => arg.Required).Count <= newCommand.Arguments.Count)
 629. {
 630. if (!invalidArgs)
 631. {
 632. if (CommandReceivedEvent != null)
 633. {
 634. CommandReceivedEvent(newCommand);
 635. }
 636. }
 637. }
 638. else
 639. {
 640. string argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u0002", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
 641. {
 642. string argString = string.Empty;
 643. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 644. {
 645. argString = "(";
 646. }
 647. if (arg.Required)
 648. {
 649. argString += "\u001F" + arg.Name + "\u001F";
 650. }
 651. else
 652. {
 653. argString += "[\u001F" + arg.Name + "\u001F]";
 654. }
 655. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 656. {
 657. argString += string.Format("\u0002:When {0}\u0002)", string.Join(" or ", arg.DependentArguments.Select(dep => { return string.Format("\u0002\u001F{0}\u001F\u0002=\u0002{1}\u0002", dep.Name, string.Join(",", dep.Values)); })));
 658. }
 659. return argString;
 660. })));
 661. string missingArgument = string.Format("Missing a required argument for \u0002{0}{1}\u0002{2}. The required arguments are \u0002{3}\u0002.", ServerConfig.CommandPrefix, command, argHelp, string.Join(", ", validArguments.Where(arg => arg.Required).Select(arg => arg.Name)));
 662. module.SendResponse(messageType, location, sender.Nickname, missingArgument);
 663. }
 664. }
 665. }
 666. }
 667. private void HandleMysqlErrorEvent(object sender, string message)
 668. {
 669. BotError error = new BotError();
 670. error.Message = message;
 671. error.Type = ErrorType.MySQL;
 672. if (ErrorEvent != null)
 673. {
 674. ErrorEvent(error);
 675. }
 676. }
 677. private void HandleModuleErrorEvent(object sender, string message)
 678. {
 679. BotError error = new BotError();
 680. error.Message = message;
 681. error.Type = ErrorType.Module;
 682. if (ErrorEvent != null)
 683. {
 684. ErrorEvent(error);
 685. }
 686. }
 687. }
 688. }