The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

22 satır
483 B

# Auto detect text files and perform LF normalization
* text=auto
# Custom for Visual Studio
*.cs diff=csharp
*.sln merge=union
*.csproj merge=union
*.vbproj merge=union
*.fsproj merge=union
*.dbproj merge=union
# Standard to msysgit
*.doc diff=astextplain
*.DOC diff=astextplain
*.docx diff=astextplain
*.DOCX diff=astextplain
*.dot diff=astextplain
*.DOT diff=astextplain
*.pdf diff=astextplain
*.PDF diff=astextplain
*.rtf diff=astextplain
*.RTF diff=astextplain