The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

22 rader
483 B

# Auto detect text files and perform LF normalization
* text=auto
# Custom for Visual Studio
*.cs diff=csharp
*.sln merge=union
*.csproj merge=union
*.vbproj merge=union
*.fsproj merge=union
*.dbproj merge=union
# Standard to msysgit
*.doc diff=astextplain
*.DOC diff=astextplain
*.docx diff=astextplain
*.DOCX diff=astextplain
*.dot diff=astextplain
*.DOT diff=astextplain
*.pdf diff=astextplain
*.PDF diff=astextplain
*.rtf diff=astextplain
*.RTF diff=astextplain