The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

IRCTypes.cs 7.4KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.ComponentModel;
 7. namespace Combot
 8. {
 9. public enum ErrorType
 10. {
 11. Bot = 0,
 12. TCP = 1,
 13. IRC = 2,
 14. Framework = 3
 15. }
 16. public enum MessageType
 17. {
 18. Service = 0,
 19. Channel = 1,
 20. Query = 2
 21. }
 22. public enum ChannelMode
 23. {
 24. [Description("Admin")]
 25. a,
 26. [Description("Admin Only")]
 27. A,
 28. [Description("Ban")]
 29. b,
 30. [Description("Colourless")]
 31. c,
 32. [Description("No CTCP")]
 33. C,
 34. [Description("Ban Exempt")]
 35. e,
 36. [Description("Flood Protection")]
 37. f,
 38. [Description("HalfOp")]
 39. h,
 40. [Description("Invite Only")]
 41. i,
 42. [Description("Invite Exempt")]
 43. I,
 44. [Description("Join Throttling")]
 45. j,
 46. [Description("Key")]
 47. k,
 48. [Description("No KNOCK")]
 49. K,
 50. [Description("Limit")]
 51. l,
 52. [Description("Link")]
 53. L,
 54. [Description("Moderated")]
 55. m,
 56. [Description("Registered Nicks May Talk")]
 57. M,
 58. [Description("No External Messages")]
 59. n,
 60. [Description("No Nickname Changes")]
 61. N,
 62. [Description("Operator")]
 63. o,
 64. [Description("Oper Only")]
 65. O,
 66. [Description("Private")]
 67. p,
 68. [Description("Owner")]
 69. q,
 70. [Description("No Kicks Allowed")]
 71. Q,
 72. [Description("Registered")]
 73. r,
 74. [Description("Registered Only")]
 75. R,
 76. [Description("Secret")]
 77. s,
 78. [Description("Strip Mirc Colors")]
 79. S,
 80. [Description("+hoaq Only Topic Change")]
 81. t,
 82. [Description("No Notices")]
 83. T,
 84. [Description("Auditorium")]
 85. u,
 86. [Description("Voice")]
 87. v,
 88. [Description("No Invite")]
 89. V,
 90. [Description("Secure Only")]
 91. z
 92. }
 93. public enum UserMode
 94. {
 95. [Description("Service Administrator")]
 96. a,
 97. [Description("Service Administrator")]
 98. A,
 99. [Description("Bot")]
 100. B,
 101. [Description("Connection Notice")]
 102. c,
 103. [Description("C-oAdministrator")]
 104. C,
 105. [Description("Deaf")]
 106. d,
 107. [Description("View 'Eyes' Server Messages")]
 108. e,
 109. [Description("Flood Alerts")]
 110. f,
 111. [Description("Remote Server Connection Notice")]
 112. F,
 113. [Description("GlobOp and LocOp Messages")]
 114. g,
 115. [Description("Censored")]
 116. G,
 117. [Description("Helpful")]
 118. h,
 119. [Description("Hide IRCop Status")]
 120. H,
 121. [Description("Invisible")]
 122. i,
 123. [Description("Junk Messages")]
 124. j,
 125. [Description("Kill Messages")]
 126. k,
 127. [Description("Nick Change Notice")]
 128. n,
 129. [Description("Network Administrator")]
 130. N,
 131. [Description("Global Operator")]
 132. o,
 133. [Description("Local Operator")]
 134. O,
 135. [Description("Hide All Channels")]
 136. p,
 137. [Description("U:Lines Only")]
 138. q,
 139. [Description("Registered")]
 140. r,
 141. [Description("Registered Messages Only")]
 142. R,
 143. [Description("Server Notices")]
 144. s,
 145. [Description("Services Only")]
 146. S,
 147. [Description("VHost")]
 148. t,
 149. [Description("No CTCP")]
 150. T,
 151. [Description("Receive Bad DCC")]
 152. v,
 153. [Description("WebTV User")]
 154. V,
 155. [Description("Wallops")]
 156. w,
 157. [Description("Whois Notice")]
 158. W,
 159. [Description("Hidden Hostname")]
 160. x,
 161. [Description("Secure Connection")]
 162. z
 163. }
 164. public class BotError
 165. {
 166. public ErrorType Type { get; set; }
 167. public string Message { get; set; }
 168. }
 169. public class Nick
 170. {
 171. public string Realname { get; set; }
 172. public string Host { get; set; }
 173. public string Nickname { get; set; }
 174. public bool Identified { get; set; }
 175. public bool Registered { get; set; }
 176. public List<UserMode> Modes { get; set; }
 177. public Nick()
 178. {
 179. Realname = string.Empty;
 180. Host = string.Empty;
 181. Nickname = string.Empty;
 182. Identified = false;
 183. Registered = false;
 184. Modes = new List<UserMode>();
 185. }
 186. public Nick(string realname, string host, string nickname, bool identified, bool registered, List<UserMode> modes)
 187. {
 188. Realname = realname;
 189. Host = host;
 190. Nickname = nickname;
 191. Identified = identified;
 192. Registered = registered;
 193. Modes = modes;
 194. }
 195. public void AddMode(UserMode mode)
 196. {
 197. Modes.Add(mode);
 198. }
 199. public void AddModes(List<UserMode> modes)
 200. {
 201. Modes.AddRange(modes);
 202. }
 203. public void RemoveMode(UserMode mode)
 204. {
 205. if (Modes.Contains(mode))
 206. {
 207. Modes.Remove(mode);
 208. }
 209. }
 210. public void RemoveModes(List<UserMode> modes)
 211. {
 212. foreach (UserMode mode in modes)
 213. {
 214. RemoveMode(mode);
 215. }
 216. }
 217. }
 218. public class Channel
 219. {
 220. public string Name { get; set; }
 221. public string Topic { get; set; }
 222. public DateTime Registration { get; set; }
 223. public List<ChannelMode> Modes { get; set; }
 224. public List<Nick> Nicks { get; set; }
 225. public Channel()
 226. {
 227. Name = string.Empty;
 228. Topic = string.Empty;
 229. Registration = DateTime.Now;
 230. Modes = new List<ChannelMode>();
 231. Nicks = new List<Nick>();
 232. }
 233. public Channel(string name, string topic, DateTime registration, List<ChannelMode> modes, List<Nick> nicks)
 234. {
 235. Name = name;
 236. Topic = topic;
 237. Registration = registration;
 238. Modes = modes;
 239. Nicks = nicks;
 240. }
 241. public void AddNick(Nick nick)
 242. {
 243. Nicks.Add(nick);
 244. }
 245. public void AddNicks(List<Nick> nicks)
 246. {
 247. Nicks.AddRange(nicks);
 248. }
 249. public void RemoveNick(Nick nick)
 250. {
 251. if (Nicks.Contains(nick))
 252. {
 253. Nicks.Remove(nick);
 254. }
 255. }
 256. public void RemoveNicks(List<Nick> nicks)
 257. {
 258. foreach (Nick nick in nicks)
 259. {
 260. RemoveNick(nick);
 261. }
 262. }
 263. public void AddMode(ChannelMode mode)
 264. {
 265. Modes.Add(mode);
 266. }
 267. public void AddModes(List<ChannelMode> modes)
 268. {
 269. Modes.AddRange(modes);
 270. }
 271. public void RemoveMode(ChannelMode mode)
 272. {
 273. if (Modes.Contains(mode))
 274. {
 275. Modes.Remove(mode);
 276. }
 277. }
 278. public void RemoveModes(List<ChannelMode> modes)
 279. {
 280. foreach (ChannelMode mode in modes)
 281. {
 282. RemoveMode(mode);
 283. }
 284. }
 285. }
 286. public class Message
 287. {
 288. public MessageType Type { get; set; }
 289. public Nick Sender { get; set; }
 290. public Nick Receiver { get; set; }
 291. public Channel Channel { get; set; }
 292. public string Message { get; set; }
 293. }
 294. }