The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

IRCTypes.cs 7.4KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.ComponentModel;
 7. namespace Combot
 8. {
 9. public enum ErrorType
 10. {
 11. Bot = 0,
 12. TCP = 1,
 13. IRC = 2,
 14. Framework = 3
 15. }
 16. public enum MessageType
 17. {
 18. Service = 0,
 19. Channel = 1,
 20. Query = 2
 21. }
 22. public enum ChannelMode
 23. {
 24. [Description("Admin")]
 25. a,
 26. [Description("Admin Only")]
 27. A,
 28. [Description("Ban")]
 29. b,
 30. [Description("Colourless")]
 31. c,
 32. [Description("No CTCP")]
 33. C,
 34. [Description("Ban Exempt")]
 35. e,
 36. [Description("Flood Protection")]
 37. f,
 38. [Description("HalfOp")]
 39. h,
 40. [Description("Invite Only")]
 41. i,
 42. [Description("Invite Exempt")]
 43. I,
 44. [Description("Join Throttling")]
 45. j,
 46. [Description("Key")]
 47. k,
 48. [Description("No KNOCK")]
 49. K,
 50. [Description("Limit")]
 51. l,
 52. [Description("Link")]
 53. L,
 54. [Description("Moderated")]
 55. m,
 56. [Description("Registered Nicks May Talk")]
 57. M,
 58. [Description("No External Messages")]
 59. n,
 60. [Description("No Nickname Changes")]
 61. N,
 62. [Description("Operator")]
 63. o,
 64. [Description("Oper Only")]
 65. O,
 66. [Description("Private")]
 67. p,
 68. [Description("Owner")]
 69. q,
 70. [Description("No Kicks Allowed")]
 71. Q,
 72. [Description("Registered")]
 73. r,
 74. [Description("Registered Only")]
 75. R,
 76. [Description("Secret")]
 77. s,
 78. [Description("Strip Mirc Colors")]
 79. S,
 80. [Description("+hoaq Only Topic Change")]
 81. t,
 82. [Description("No Notices")]
 83. T,
 84. [Description("Auditorium")]
 85. u,
 86. [Description("Voice")]
 87. v,
 88. [Description("No Invite")]
 89. V,
 90. [Description("Secure Only")]
 91. z
 92. }
 93. public enum UserMode
 94. {
 95. [Description("Service Administrator")]
 96. a,
 97. [Description("Service Administrator")]
 98. A,
 99. [Description("Bot")]
 100. B,
 101. [Description("Connection Notice")]
 102. c,
 103. [Description("C-oAdministrator")]
 104. C,
 105. [Description("Deaf")]
 106. d,
 107. [Description("View 'Eyes' Server Messages")]
 108. e,
 109. [Description("Flood Alerts")]
 110. f,
 111. [Description("Remote Server Connection Notice")]
 112. F,
 113. [Description("GlobOp and LocOp Messages")]
 114. g,
 115. [Description("Censored")]
 116. G,
 117. [Description("Helpful")]
 118. h,
 119. [Description("Hide IRCop Status")]
 120. H,
 121. [Description("Invisible")]
 122. i,
 123. [Description("Junk Messages")]
 124. j,
 125. [Description("Kill Messages")]
 126. k,
 127. [Description("Nick Change Notice")]
 128. n,
 129. [Description("Network Administrator")]
 130. N,
 131. [Description("Global Operator")]
 132. o,
 133. [Description("Local Operator")]
 134. O,
 135. [Description("Hide All Channels")]
 136. p,
 137. [Description("U:Lines Only")]
 138. q,
 139. [Description("Registered")]
 140. r,
 141. [Description("Registered Messages Only")]
 142. R,
 143. [Description("Server Notices")]
 144. s,
 145. [Description("Services Only")]
 146. S,
 147. [Description("VHost")]
 148. t,
 149. [Description("No CTCP")]
 150. T,
 151. [Description("Receive Bad DCC")]
 152. v,
 153. [Description("WebTV User")]
 154. V,
 155. [Description("Wallops")]
 156. w,
 157. [Description("Whois Notice")]
 158. W,
 159. [Description("Hidden Hostname")]
 160. x,
 161. [Description("Secure Connection")]
 162. z
 163. }
 164. public class BotError
 165. {
 166. public ErrorType Type { get; set; }
 167. public string Message { get; set; }
 168. }
 169. public class Nick
 170. {
 171. public string Realname { get; set; }
 172. public string Host { get; set; }
 173. public string Nickname { get; set; }
 174. public bool Identified { get; set; }
 175. public bool Registered { get; set; }
 176. public List<UserMode> Modes { get; set; }
 177. public Nick()
 178. {
 179. Realname = string.Empty;
 180. Host = string.Empty;
 181. Nickname = string.Empty;
 182. Identified = false;
 183. Registered = false;
 184. Modes = new List<UserMode>();
 185. }
 186. public Nick(string realname, string host, string nickname, bool identified, bool registered, List<UserMode> modes)
 187. {
 188. Realname = realname;
 189. Host = host;
 190. Nickname = nickname;
 191. Identified = identified;
 192. Registered = registered;
 193. Modes = modes;
 194. }
 195. public void AddMode(UserMode mode)
 196. {
 197. Modes.Add(mode);
 198. }
 199. public void AddModes(List<UserMode> modes)
 200. {
 201. Modes.AddRange(modes);
 202. }
 203. public void RemoveMode(UserMode mode)
 204. {
 205. if (Modes.Contains(mode))
 206. {
 207. Modes.Remove(mode);
 208. }
 209. }
 210. public void RemoveModes(List<UserMode> modes)
 211. {
 212. foreach (UserMode mode in modes)
 213. {
 214. RemoveMode(mode);
 215. }
 216. }
 217. }
 218. public class Channel
 219. {
 220. public string Name { get; set; }
 221. public string Topic { get; set; }
 222. public DateTime Registration { get; set; }
 223. public List<ChannelMode> Modes { get; set; }
 224. public List<Nick> Nicks { get; set; }
 225. public Channel()
 226. {
 227. Name = string.Empty;
 228. Topic = string.Empty;
 229. Registration = DateTime.Now;
 230. Modes = new List<ChannelMode>();
 231. Nicks = new List<Nick>();
 232. }
 233. public Channel(string name, string topic, DateTime registration, List<ChannelMode> modes, List<Nick> nicks)
 234. {
 235. Name = name;
 236. Topic = topic;
 237. Registration = registration;
 238. Modes = modes;
 239. Nicks = nicks;
 240. }
 241. public void AddNick(Nick nick)
 242. {
 243. Nicks.Add(nick);
 244. }
 245. public void AddNicks(List<Nick> nicks)
 246. {
 247. Nicks.AddRange(nicks);
 248. }
 249. public void RemoveNick(Nick nick)
 250. {
 251. if (Nicks.Contains(nick))
 252. {
 253. Nicks.Remove(nick);
 254. }
 255. }
 256. public void RemoveNicks(List<Nick> nicks)
 257. {
 258. foreach (Nick nick in nicks)
 259. {
 260. RemoveNick(nick);
 261. }
 262. }
 263. public void AddMode(ChannelMode mode)
 264. {
 265. Modes.Add(mode);
 266. }
 267. public void AddModes(List<ChannelMode> modes)
 268. {
 269. Modes.AddRange(modes);
 270. }
 271. public void RemoveMode(ChannelMode mode)
 272. {
 273. if (Modes.Contains(mode))
 274. {
 275. Modes.Remove(mode);
 276. }
 277. }
 278. public void RemoveModes(List<ChannelMode> modes)
 279. {
 280. foreach (ChannelMode mode in modes)
 281. {
 282. RemoveMode(mode);
 283. }
 284. }
 285. }
 286. public class Message
 287. {
 288. public MessageType Type { get; set; }
 289. public Nick Sender { get; set; }
 290. public Nick Receiver { get; set; }
 291. public Channel Channel { get; set; }
 292. public string Message { get; set; }
 293. }
 294. }