The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Teknikode ca82f763d0 Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
..
AccessControl Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
Messaging Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
Properties Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
TCP Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
Channel.cs Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
IRC.cs Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
IRCServices.csproj Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
Methods.cs Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
Nick.cs Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu
Types.cs Added message parsing. Added Message events. Added basic interface. Separated core services into separate modules. 7 lat temu