The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

138 rindas
3.6 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Combot.IRCServices
{
public class Channel
{
public string Name { get; set; }
public string Topic { get; set; }
public string Key { get; set; }
public bool AutoJoin { get; set; }
public bool Joined { get; set; }
public DateTime Registration { get; set; }
public List<ChannelMode> Modes { get; set; }
public List<Nick> Nicks { get; set; }
private IRC _IRC;
public Channel(IRC irc)
{
Name = string.Empty;
Topic = string.Empty;
Key = string.Empty;
AutoJoin = false;
Joined = false;
Registration = DateTime.Now;
Modes = new List<ChannelMode>();
Nicks = new List<Nick>();
_IRC = irc;
}
public void AddNick(Nick nick)
{
Nicks.Add(nick);
}
public void AddNicks(List<Nick> nicks)
{
Nicks.AddRange(nicks);
}
public void RemoveNick(Nick nick)
{
if (Nicks.Contains(nick))
{
Nicks.Remove(nick);
}
}
public void RemoveNicks(List<Nick> nicks)
{
foreach (Nick nick in nicks)
{
RemoveNick(nick);
}
}
public void AddMode(ChannelMode mode)
{
if (!Modes.Contains(mode))
{
ChannelModeInfo modeInfo = new ChannelModeInfo();
modeInfo.Mode = mode;
modeInfo.Set = true;
_IRC.IRCSendMode(Name, modeInfo);
Modes.Add(mode);
}
}
public void AddModes(List<ChannelMode> modes)
{
if (!modes.TrueForAll(mode => Modes.Contains(mode)))
{
List<ChannelModeInfo> modeInfos = new List<ChannelModeInfo>();
modes.ForEach(mode => modeInfos.Add(new ChannelModeInfo() { Mode = mode, Set = true }));
_IRC.IRCSendMode(Name, modeInfos);
Modes.AddRange(modes);
}
}
public void RemoveMode(ChannelMode mode)
{
if (Modes.Contains(mode))
{
ChannelModeInfo modeInfo = new ChannelModeInfo();
modeInfo.Mode = mode;
modeInfo.Set = false;
_IRC.IRCSendMode(Name, modeInfo);
Modes.Remove(mode);
}
}
public void RemoveModes(List<ChannelMode> modes)
{
List<ChannelMode> validModes = Modes.FindAll(mode => mode == modes.Find(m => m == mode));
List<ChannelModeInfo> modeInfos = new List<ChannelModeInfo>();
validModes.ForEach(mode => modeInfos.Add(new ChannelModeInfo() { Mode = mode, Set = true }));
validModes.ForEach(mode => Modes.Remove(mode));
_IRC.IRCSendMode(Name, modeInfos);
}
public void Join()
{
if (!Joined)
{
_IRC.IRCSendJoin(Name, Key);
Joined = true;
}
}
public void Part()
{
if (Joined)
{
_IRC.IRCSendPart(Name);
Joined = false;
}
}
public void SetTopic(string topic)
{
if (Joined)
{
_IRC.IRCSendTopic(Name, topic);
}
}
public string GetTopic()
{
return string.Empty;
}
}
}