The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

64 satır
1.4 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Threading.Tasks;
using Combot.IRCServices;
namespace Combot
{
public class Bot
{
public event Action<BotError> ErrorEvent;
public Config Config;
public IRC IRC;
public bool Connected = false;
public Bot()
{
Config = new Config();
IRC = new IRC();
IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
}
public bool Connect()
{
int i = 0;
do
{
if (Config.Server.Hosts.Count > i)
{
Connected = IRC.Connect(Config.Server.Hosts[i].Address, Config.Server.Hosts[i].Port, 5000);
i++;
}
else
{
break;
}
}
while (!Connected);
return Connected;
}
public bool Disconnect()
{
IRC.Disconnect();
Connected = false;
return Connected;
}
public void Login()
{
IRC.Login(Config.Server.Name, new Nick() { Nickname = Config.Nick, Host = Dns.GetHostName(), Realname = Config.Realname });
}
private void HandleDisconnectEvent()
{
Connected = false;
}
}
}