The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

64 rader
1.4 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Threading.Tasks;
using Combot.IRCServices;
namespace Combot
{
public class Bot
{
public event Action<BotError> ErrorEvent;
public Config Config;
public IRC IRC;
public bool Connected = false;
public Bot()
{
Config = new Config();
IRC = new IRC();
IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
}
public bool Connect()
{
int i = 0;
do
{
if (Config.Server.Hosts.Count > i)
{
Connected = IRC.Connect(Config.Server.Hosts[i].Address, Config.Server.Hosts[i].Port, 5000);
i++;
}
else
{
break;
}
}
while (!Connected);
return Connected;
}
public bool Disconnect()
{
IRC.Disconnect();
Connected = false;
return Connected;
}
public void Login()
{
IRC.Login(Config.Server.Name, new Nick() { Nickname = Config.Nick, Host = Dns.GetHostName(), Realname = Config.Realname });
}
private void HandleDisconnectEvent()
{
Connected = false;
}
}
}