The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

64 wiersze
1.4 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Threading.Tasks;
using Combot.IRCServices;
namespace Combot
{
public class Bot
{
public event Action<BotError> ErrorEvent;
public Config Config;
public IRC IRC;
public bool Connected = false;
public Bot()
{
Config = new Config();
IRC = new IRC();
IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
}
public bool Connect()
{
int i = 0;
do
{
if (Config.Server.Hosts.Count > i)
{
Connected = IRC.Connect(Config.Server.Hosts[i].Address, Config.Server.Hosts[i].Port, 5000);
i++;
}
else
{
break;
}
}
while (!Connected);
return Connected;
}
public bool Disconnect()
{
IRC.Disconnect();
Connected = false;
return Connected;
}
public void Login()
{
IRC.Login(Config.Server.Name, new Nick() { Nickname = Config.Nick, Host = Dns.GetHostName(), Realname = Config.Realname });
}
private void HandleDisconnectEvent()
{
Connected = false;
}
}
}