The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

64 regels
1.4 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Threading.Tasks;
using Combot.IRCServices;
namespace Combot
{
public class Bot
{
public event Action<BotError> ErrorEvent;
public Config Config;
public IRC IRC;
public bool Connected = false;
public Bot()
{
Config = new Config();
IRC = new IRC();
IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
}
public bool Connect()
{
int i = 0;
do
{
if (Config.Server.Hosts.Count > i)
{
Connected = IRC.Connect(Config.Server.Hosts[i].Address, Config.Server.Hosts[i].Port, 5000);
i++;
}
else
{
break;
}
}
while (!Connected);
return Connected;
}
public bool Disconnect()
{
IRC.Disconnect();
Connected = false;
return Connected;
}
public void Login()
{
IRC.Login(Config.Server.Name, new Nick() { Nickname = Config.Nick, Host = Dns.GetHostName(), Realname = Config.Realname });
}
private void HandleDisconnectEvent()
{
Connected = false;
}
}
}