The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

IRCMethods.cs 34KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.Net;
 7. namespace Combot
 8. {
 9. internal partial class IRCService
 10. {
 11. // ----------------------- //
 12. // Public Mapped Functions //
 13. // ----------------------- //
 14. /// <summary>
 15. /// Send a message to a nick
 16. /// </summary>
 17. /// <param name="nick"></param>
 18. /// <param name="message"></param>
 19. /// <returns></returns>
 20. public bool SendMessage(Nick nick, string message)
 21. {
 22. bool success = false;
 23. if (CanSendMessage())
 24. {
 25. IRCSendPrivMessage(nick.Nickname, message);
 26. success = true;
 27. }
 28. return success;
 29. }
 30. /// <summary>
 31. /// Send a message to a channel
 32. /// </summary>
 33. /// <param name="channel"></param>
 34. /// <param name="message"></param>
 35. /// <returns></returns>
 36. public bool SendMessage(Channel channel, string message)
 37. {
 38. bool success = false;
 39. if (CanSendMessage())
 40. {
 41. IRCSendPrivMessage(channel.Name, message);
 42. success = true;
 43. }
 44. return success;
 45. }
 46. /// <summary>
 47. /// Send a message to multiple nicks
 48. /// </summary>
 49. /// <param name="nicks"></param>
 50. /// <param name="message"></param>
 51. /// <returns></returns>
 52. public bool SendMessage(List<Nick> nicks, string message)
 53. {
 54. bool success = false;
 55. if (CanSendMessage())
 56. {
 57. List<string> nicknames = new List<string>();
 58. foreach (Nick nick in nicks)
 59. {
 60. nicknames.Add(nick.Nickname);
 61. }
 62. IRCSendPrivMessage(nicknames, message);
 63. success = true;
 64. }
 65. return success;
 66. }
 67. /// <summary>
 68. /// Send a message to multiple channels
 69. /// </summary>
 70. /// <param name="channels"></param>
 71. /// <param name="message"></param>
 72. /// <returns></returns>
 73. public bool SendMessage(List<Channel> channels, string message)
 74. {
 75. bool success = false;
 76. if (CanSendMessage())
 77. {
 78. List<string> channelnames = new List<string>();
 79. foreach (Channel channel in channels)
 80. {
 81. channelnames.Add(channel.Name);
 82. }
 83. IRCSendPrivMessage(channelnames, message);
 84. success = true;
 85. }
 86. return success;
 87. }
 88. public bool CanSendMessage() { return true; }
 89. /// <summary>
 90. /// Send a notice to a nick
 91. /// </summary>
 92. /// <param name="nick"></param>
 93. /// <param name="message"></param>
 94. /// <returns></returns>
 95. public bool SendNotice(Nick nick, string message)
 96. {
 97. bool success = false;
 98. if (CanSendNotice())
 99. {
 100. IRCSendNotice(nick.Nickname, message);
 101. success = true;
 102. }
 103. return success;
 104. }
 105. /// <summary>
 106. /// Send a notice to a channel
 107. /// </summary>
 108. /// <param name="channel"></param>
 109. /// <param name="message"></param>
 110. /// <returns></returns>
 111. public bool SendNotice(Channel channel, string message)
 112. {
 113. bool success = false;
 114. if (CanSendNotice())
 115. {
 116. IRCSendNotice(channel.Name, message);
 117. success = true;
 118. }
 119. return success;
 120. }
 121. /// <summary>
 122. /// Send a notice to multiple nicks
 123. /// </summary>
 124. /// <param name="nicks"></param>
 125. /// <param name="message"></param>
 126. /// <returns></returns>
 127. public bool SendNotice(List<Nick> nicks, string message)
 128. {
 129. bool success = false;
 130. if (CanSendNotice())
 131. {
 132. List<string> nicknames = new List<string>();
 133. foreach (Nick nick in nicks)
 134. {
 135. nicknames.Add(nick.Nickname);
 136. }
 137. IRCSendNotice(nicknames, message);
 138. success = true;
 139. }
 140. return success;
 141. }
 142. /// <summary>
 143. /// Send a notice to multiple channels
 144. /// </summary>
 145. /// <param name="channels"></param>
 146. /// <param name="message"></param>
 147. /// <returns></returns>
 148. public bool SendNotice(List<Channel> channels, string message)
 149. {
 150. bool success = false;
 151. if (CanSendNotice())
 152. {
 153. List<string> channelnames = new List<string>();
 154. foreach (Channel channel in channels)
 155. {
 156. channelnames.Add(channel.Name);
 157. }
 158. IRCSendNotice(channelnames, message);
 159. success = true;
 160. }
 161. return success;
 162. }
 163. public bool CanSendNotice() { return true; }
 164. /// <summary>
 165. /// Set your connection password
 166. /// </summary>
 167. /// <param name="password"></param>
 168. /// <returns></returns>
 169. public bool SendPassword(string password)
 170. {
 171. bool success = false;
 172. if (CanSendPassword())
 173. {
 174. IRCSendPassword(password);
 175. success = true;
 176. }
 177. return success;
 178. }
 179. public bool CanSendPassword() { return true; }
 180. /// <summary>
 181. /// Set your nickname
 182. /// </summary>
 183. /// <param name="nick"></param>
 184. /// <returns></returns>
 185. public bool SetNick(Nick nick)
 186. {
 187. bool success = false;
 188. if (CanSetNick())
 189. {
 190. IRCSendNick(nick.Nickname);
 191. success = true;
 192. }
 193. return success;
 194. }
 195. public bool CanSetNick() { return true; }
 196. /// <summary>
 197. /// Sets the user for the client connection
 198. /// </summary>
 199. /// <param name="nick"></param>
 200. /// <returns></returns>
 201. public bool SetUser(Nick nick)
 202. {
 203. bool success = false;
 204. if (CanSetUser())
 205. {
 206. IRCSendUser(nick.Nickname, nick.Host, _Bot.Config.Name, nick.Realname);
 207. success = true;
 208. }
 209. return success;
 210. }
 211. public bool CanSetUser() { return true; }
 212. public bool Oper(string username, string password)
 213. {
 214. bool success = false;
 215. if (CanOper())
 216. {
 217. IRCSendOper(username, password);
 218. success = true;
 219. }
 220. return success;
 221. }
 222. public bool CanOper() { return true; }
 223. public bool Quit()
 224. {
 225. bool success = false;
 226. if (CanQuit())
 227. {
 228. IRCSendQuit();
 229. success = true;
 230. }
 231. return success;
 232. }
 233. public bool Quit(string message)
 234. {
 235. bool success = false;
 236. if (CanQuit())
 237. {
 238. IRCSendQuit(message);
 239. success = true;
 240. }
 241. return success;
 242. }
 243. public bool CanQuit() { return true; }
 244. public bool Join(Channel channel)
 245. {
 246. bool success = false;
 247. if (CanJoin())
 248. {
 249. IRCSendJoin(channel.Name, channel.Key);
 250. success = true;
 251. }
 252. return success;
 253. }
 254. public bool IRCSendJoin(List<Channel> channels)
 255. {
 256. bool success = false;
 257. if (CanJoin())
 258. {
 259. List<string> channel_names = new List<string>();
 260. List<string> keys = new List<string>();
 261. foreach (Channel channel in channels)
 262. {
 263. channel_names.Add(channel.Name);
 264. keys.Add(channel.Key);
 265. }
 266. IRCSendJoin(channel_names, keys);
 267. success = true;
 268. }
 269. return success;
 270. }
 271. public bool CanJoin() { return true; }
 272. public bool IRCSendPart(string channel)
 273. {
 274. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel));
 275. }
 276. public bool IRCSendPart(List<string> channels)
 277. {
 278. string channel_list = string.Empty;
 279. foreach (string channel in channels)
 280. {
 281. channel_list += channel + ",";
 282. }
 283. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 284. }
 285. public bool IRCSendMode(string channel, ChannelModeInfo modeInfo)
 286. {
 287. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 288. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 289. }
 290. public bool IRCSendMode(string channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
 291. {
 292. foreach (ChannelModeInfo modeInfo in modeInfos)
 293. {
 294. IRCSendMode(channel, modeInfo);
 295. }
 296. }
 297. public bool IRCSendMode(string nick, UserModeInfo modeInfo)
 298. {
 299. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 300. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", nick, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 301. }
 302. public bool IRCSendMode(string nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
 303. {
 304. foreach (UserModeInfo modeInfo in modeInfos)
 305. {
 306. IRCSendMode(nick, modeInfo);
 307. }
 308. }
 309. public bool IRCSendTopic(string channel)
 310. {
 311. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel));
 312. }
 313. public bool IRCSendTopic(string channel, string topic)
 314. {
 315. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel, topic));
 316. }
 317. public bool IRCSendNames()
 318. {
 319. SendTCPMessage("NAMES");
 320. }
 321. public bool IRCSendNames(string channel)
 322. {
 323. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel));
 324. }
 325. public bool IRCSendNames(List<string> channels)
 326. {
 327. string channel_list = string.Empty;
 328. foreach (string channel in channels)
 329. {
 330. channel_list += channel + ",";
 331. }
 332. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 333. }
 334. public bool IRCSendList()
 335. {
 336. SendTCPMessage("LIST");
 337. }
 338. public bool IRCSendList(string channel)
 339. {
 340. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel));
 341. }
 342. public bool IRCSendList(List<string> channels)
 343. {
 344. string channel_list = string.Empty;
 345. foreach (string channel in channels)
 346. {
 347. channel_list += channel + ",";
 348. }
 349. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 350. }
 351. public bool IRCSendInvite(string channel, string nick)
 352. {
 353. SendTCPMessage(string.Format("INVITE {0} {1}", nick, channel));
 354. }
 355. public bool IRCSendKick(string channel, string nick)
 356. {
 357. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1}", channel, nick));
 358. }
 359. public bool IRCSendKick(string channel, string nick, string reason)
 360. {
 361. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1} :{2}", channel, nick, reason));
 362. }
 363. public bool IRCSendVersion(string server)
 364. {
 365. SendTCPMessage(string.Format("VERSION {0}", server));
 366. }
 367. public bool IRCSendStats(ServerStat stat)
 368. {
 369. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0}", stat.ToString()));
 370. }
 371. public bool IRCSendStats(ServerStat stat, string parameter)
 372. {
 373. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0} {1}", stat.ToString(), parameter));
 374. }
 375. public bool IRCSendLinks(string mask)
 376. {
 377. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0}", mask));
 378. }
 379. public bool IRCSendLinks(string server, string mask)
 380. {
 381. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0} {1}", mask, server));
 382. }
 383. public bool IRCSendTime()
 384. {
 385. SendTCPMessage("TIME");
 386. }
 387. public bool IRCSendTime(string server)
 388. {
 389. SendTCPMessage(string.Format("TIME {0}", server));
 390. }
 391. public bool IRCSendConnect(string server)
 392. {
 393. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0}", server));
 394. }
 395. public bool IRCSendConnect(string server, string originator, int port)
 396. {
 397. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0} {1} {2}", originator, port, server));
 398. }
 399. public bool IRCSendTrace(string target)
 400. {
 401. SendTCPMessage(string.Format("TRACE {0}", target));
 402. }
 403. public bool IRCSendAdmin()
 404. {
 405. SendTCPMessage("ADMIN");
 406. }
 407. public bool IRCSendAdmin(string host)
 408. {
 409. SendTCPMessage(string.Format("ADMIN {0}", host));
 410. }
 411. public bool IRCSendInfo(string host)
 412. {
 413. SendTCPMessage(string.Format("INFO {0}", host));
 414. }
 415. public bool IRCSendWho()
 416. {
 417. SendTCPMessage("WHO");
 418. }
 419. public bool IRCSendWho(string host, bool ops = false)
 420. {
 421. string msg = string.Empty;
 422. if (ops)
 423. {
 424. msg = string.Format("WHO {0} o", host);
 425. }
 426. else
 427. {
 428. msg = string.Format("WHO {0}", host);
 429. }
 430. SendTCPMessage(msg);
 431. }
 432. public bool IRCSendWhois(string nick)
 433. {
 434. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0}", nick));
 435. }
 436. public bool IRCSendWhois(string nick, string server)
 437. {
 438. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1}", server, nick));
 439. }
 440. public bool IRCSendWhowas(string nick)
 441. {
 442. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0}", nick));
 443. }
 444. public bool IRCSendWhowas(string nick, int entries)
 445. {
 446. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1}", nick, entries));
 447. }
 448. public bool IRCSendWhowas(string nick, int entries, string server)
 449. {
 450. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1} {2}", nick, entries, server));
 451. }
 452. public bool IRCSendKill(string nick, string comment)
 453. {
 454. SendTCPMessage(string.Format("KILL {0} {1}", nick, comment));
 455. }
 456. public bool IRCSendPing(string recipient)
 457. {
 458. SendTCPMessage(string.Format("PING {0}", recipient));
 459. }
 460. public bool IRCSendPong()
 461. {
 462. SendTCPMessage("PONG");
 463. }
 464. public bool IRCSendPong(string sender, string recipient)
 465. {
 466. SendTCPMessage(string.Format("PONG {0} {1}", sender, recipient));
 467. }
 468. public bool IRCSendAway()
 469. {
 470. SendTCPMessage("AWAY");
 471. }
 472. public bool IRCSendAway(string message)
 473. {
 474. SendTCPMessage(string.Format("AWAY {0}", message));
 475. }
 476. public bool IRCSendRehash()
 477. {
 478. SendTCPMessage("REHASH");
 479. }
 480. public bool IRCSendRestart()
 481. {
 482. SendTCPMessage("RESTART");
 483. }
 484. public bool IRCSendSummon()
 485. {
 486. SendTCPMessage("SUMMON");
 487. }
 488. public bool IRCSendSummon(string nick)
 489. {
 490. SendTCPMessage(string.Format("SUMMON {0}", nick));
 491. }
 492. public bool IRCSendSummon(string nick, string host)
 493. {
 494. SendTCPMessage(string.Format("SUMMON {0} {1}", nick, host));
 495. }
 496. public bool IRCSendUsers(string server)
 497. {
 498. SendTCPMessage(string.Format("USERS {0}", server));
 499. }
 500. public bool IRCSendWallops(string message)
 501. {
 502. SendTCPMessage(string.Format("WALLOPS :{0}", message));
 503. }
 504. public bool IRCSendUserhost(List<string> nicks)
 505. {
 506. string message = string.Empty;
 507. foreach (string nick in nicks)
 508. {
 509. message += " " + nick;
 510. }
 511. SendTCPMessage(string.Format("USERHOST {0}", message.Trim()));
 512. }
 513. public bool IRCSendIson(List<string> nicks)
 514. {
 515. string message = string.Empty;
 516. foreach (string nick in nicks)
 517. {
 518. message += " " + nick;
 519. }
 520. SendTCPMessage(string.Format("ISON {0}", message.Trim()));
 521. }
 522. // ------------------- //
 523. // Internal Functions //
 524. // ------------------- //
 525. /// <summary>
 526. /// Sends a private message to a nick or channel
 527. /// </summary>
 528. /// <param name="nick"></param>
 529. /// <param name="message"></param>
 530. protected void IRCSendPrivMessage(string recipient, string message)
 531. {
 532. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient, message));
 533. }
 534. protected void IRCSendPrivMessage(List<string> recipients, string message)
 535. {
 536. string recipient_list = string.Empty;
 537. foreach (string recipient in recipients)
 538. {
 539. recipient_list += recipient + ",";
 540. }
 541. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient_list.TrimEnd(','), message));
 542. }
 543. /// <summary>
 544. /// Sends a Notice to either a nick or channel
 545. /// </summary>
 546. /// <param name="nick"></param>
 547. /// <param name="message"></param>
 548. protected void IRCSendNotice(string recipient, string message)
 549. {
 550. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient, message));
 551. }
 552. protected void IRCSendNotice(List<string> recipients, string message)
 553. {
 554. string recipient_list = string.Empty;
 555. foreach (string recipient in recipients)
 556. {
 557. recipient_list += recipient + ",";
 558. }
 559. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient_list.TrimEnd(','), message));
 560. }
 561. /// <summary>
 562. /// Sends the connection password
 563. /// </summary>
 564. /// <param name="password"></param>
 565. protected void IRCSendPassword(string password)
 566. {
 567. SendTCPMessage(password);
 568. }
 569. /// <summary>
 570. /// Sends a Nick command to set the nickname
 571. /// </summary>
 572. /// <param name="nick"></param>
 573. protected void IRCSendNick(string nick)
 574. {
 575. SendTCPMessage(nick);
 576. }
 577. /// <summary>
 578. /// Sends the User command to set a user
 579. /// </summary>
 580. /// <param name="user"></param>
 581. protected void IRCSendUser(string username, string hostname, string servername, string realname)
 582. {
 583. SendTCPMessage(string.Format("USER {0} {1} {2} :{3}", username, hostname, servername, realname));
 584. }
 585. /// <summary>
 586. /// Sends the Oper command to authorize the client as a newtork Oper
 587. /// </summary>
 588. /// <param name="username"></param>
 589. /// <param name="password"></param>
 590. protected void IRCSendOper(string username, string password)
 591. {
 592. SendTCPMessage(string.Format("OPER {0} {1}", username, password));
 593. }
 594. /// <summary>
 595. /// Sends a Quit command to end the client session
 596. /// </summary>
 597. /// <param name="message"></param>
 598. protected void IRCSendQuit()
 599. {
 600. SendTCPMessage("QUIT");
 601. }
 602. protected void IRCSendQuit(string message)
 603. {
 604. SendTCPMessage(string.Format("QUIT :{0}", message));
 605. }
 606. /// <summary>
 607. /// Sends a Join command to join a channel
 608. /// </summary>
 609. /// <param name="channel"></param>
 610. protected void IRCSendJoin(string channel, string key = "")
 611. {
 612. string message = string.Empty;
 613. message = (key != string.Empty) ? string.Format("{0}; {1}", channel, key) : channel;
 614. SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
 615. }
 616. protected void IRCSendJoin(List<string> channels, List<string> keys)
 617. {
 618. string message = string.Empty;
 619. string channel_string = string.Empty;
 620. string key_string = string.Empty;
 621. foreach (string channel in channels)
 622. {
 623. channel_string += channel + ",";
 624. }
 625. foreach (string key in keys)
 626. {
 627. if (key != string.Empty)
 628. {
 629. key_string += key + ",";
 630. }
 631. }
 632. channel_string = channel_string.TrimEnd(',');
 633. key_string = key_string.TrimEnd(',');
 634. message = (key_string != string.Empty) ? string.Format("{0}; {1}", channel_string, key_string) : channel_string;
 635. SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
 636. }
 637. /// <summary>
 638. /// Sends a Part command to leave a channel
 639. /// </summary>
 640. /// <param name="channel"></param>
 641. protected void IRCSendPart(string channel)
 642. {
 643. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel));
 644. }
 645. protected void IRCSendPart(List<string> channels)
 646. {
 647. string channel_list = string.Empty;
 648. foreach (string channel in channels)
 649. {
 650. channel_list += channel + ",";
 651. }
 652. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 653. }
 654. /// <summary>
 655. /// Sends a Mode command for either a channel mode or user mode
 656. /// </summary>
 657. /// <param name="channel"></param>
 658. /// <param name="mode"></param>
 659. protected void IRCSendMode(string channel, ChannelModeInfo modeInfo)
 660. {
 661. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 662. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 663. }
 664. protected void IRCSendMode(string channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
 665. {
 666. foreach (ChannelModeInfo modeInfo in modeInfos)
 667. {
 668. IRCSendMode(channel, modeInfo);
 669. }
 670. }
 671. protected void IRCSendMode(string nick, UserModeInfo modeInfo)
 672. {
 673. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 674. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", nick, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 675. }
 676. protected void IRCSendMode(string nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
 677. {
 678. foreach (UserModeInfo modeInfo in modeInfos)
 679. {
 680. IRCSendMode(nick, modeInfo);
 681. }
 682. }
 683. /// <summary>
 684. /// Sends a Topic command to change the channels topic or view the current one
 685. /// </summary>
 686. /// <param name="channel"></param>
 687. protected void IRCSendTopic(string channel)
 688. {
 689. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel));
 690. }
 691. protected void IRCSendTopic(string channel, string topic)
 692. {
 693. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel, topic));
 694. }
 695. /// <summary>
 696. /// Sends a Names command to get a list of visible users
 697. /// </summary>
 698. protected void IRCSendNames()
 699. {
 700. SendTCPMessage("NAMES");
 701. }
 702. protected void IRCSendNames(string channel)
 703. {
 704. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel));
 705. }
 706. protected void IRCSendNames(List<string> channels)
 707. {
 708. string channel_list = string.Empty;
 709. foreach (string channel in channels)
 710. {
 711. channel_list += channel + ",";
 712. }
 713. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 714. }
 715. /// <summary>
 716. /// Sends a List command to get the topic of channels
 717. /// </summary>
 718. protected void IRCSendList()
 719. {
 720. SendTCPMessage("LIST");
 721. }
 722. protected void IRCSendList(string channel)
 723. {
 724. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel));
 725. }
 726. protected void IRCSendList(List<string> channels)
 727. {
 728. string channel_list = string.Empty;
 729. foreach (string channel in channels)
 730. {
 731. channel_list += channel + ",";
 732. }
 733. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 734. }
 735. /// <summary>
 736. /// Sends an Invite command that invites the specified nick to the channel
 737. /// </summary>
 738. /// <param name="channel"></param>
 739. /// <param name="nick"></param>
 740. protected void IRCSendInvite(string channel, string nick)
 741. {
 742. SendTCPMessage(string.Format("INVITE {0} {1}", nick, channel));
 743. }
 744. /// <summary>
 745. /// Sends a Kick command to remove a user from a channel
 746. /// </summary>
 747. /// <param name="channel"></param>
 748. /// <param name="nick"></param>
 749. protected void IRCSendKick(string channel, string nick)
 750. {
 751. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1}", channel, nick));
 752. }
 753. protected void IRCSendKick(string channel, string nick, string reason)
 754. {
 755. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1} :{2}", channel, nick, reason));
 756. }
 757. /// <summary>
 758. /// Sends a Version command to the server to get a Version reply
 759. /// </summary>
 760. /// <param name="server"></param>
 761. protected void IRCSendVersion(string server)
 762. {
 763. SendTCPMessage(string.Format("VERSION {0}", server));
 764. }
 765. /// <summary>
 766. /// Sends a Stats command to view Server information and statistics
 767. /// </summary>
 768. /// <param name="stat"></param>
 769. protected void IRCSendStats(ServerStat stat)
 770. {
 771. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0}", stat.ToString()));
 772. }
 773. protected void IRCSendStats(ServerStat stat, string parameter)
 774. {
 775. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0} {1}", stat.ToString(), parameter));
 776. }
 777. /// <summary>
 778. /// Sends a Links command to list all servers matching a mask
 779. /// </summary>
 780. /// <param name="mask"></param>
 781. protected void IRCSendLinks(string mask)
 782. {
 783. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0}", mask));
 784. }
 785. protected void IRCSendLinks(string server, string mask)
 786. {
 787. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0} {1}", mask, server));
 788. }
 789. /// <summary>
 790. /// Sends a Time command to query the local server time
 791. /// </summary>
 792. protected void IRCSendTime()
 793. {
 794. SendTCPMessage("TIME");
 795. }
 796. protected void IRCSendTime(string server)
 797. {
 798. SendTCPMessage(string.Format("TIME {0}", server));
 799. }
 800. /// <summary>
 801. /// Senda a Connect command to have the server try to connect to another server
 802. /// </summary>
 803. /// <param name="server"></param>
 804. protected void IRCSendConnect(string server)
 805. {
 806. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0}", server));
 807. }
 808. protected void IRCSendConnect(string server, string originator, int port)
 809. {
 810. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0} {1} {2}", originator, port, server));
 811. }
 812. /// <summary>
 813. /// Sends a Trace command to find the route to the target (nick or server)
 814. /// </summary>
 815. /// <param name="target"></param>
 816. protected void IRCSendTrace(string target)
 817. {
 818. SendTCPMessage(string.Format("TRACE {0}", target));
 819. }
 820. /// <summary>
 821. /// Sends an Admin command to get the name of the server Administrator
 822. /// </summary>
 823. protected void IRCSendAdmin()
 824. {
 825. SendTCPMessage("ADMIN");
 826. }
 827. protected void IRCSendAdmin(string host)
 828. {
 829. SendTCPMessage(string.Format("ADMIN {0}", host));
 830. }
 831. /// <summary>
 832. /// Sends an Info command for a specific server or nick
 833. /// </summary>
 834. /// <param name="host"></param>
 835. protected void IRCSendInfo(string host)
 836. {
 837. SendTCPMessage(string.Format("INFO {0}", host));
 838. }
 839. /// <summary>
 840. /// Sends a Who command to list all public users or matching a mask
 841. /// </summary>
 842. protected void IRCSendWho()
 843. {
 844. SendTCPMessage("WHO");
 845. }
 846. protected void IRCSendWho(string host, bool ops = false)
 847. {
 848. string msg = string.Empty;
 849. if (ops)
 850. {
 851. msg = string.Format("WHO {0} o", host);
 852. }
 853. else
 854. {
 855. msg = string.Format("WHO {0}", host);
 856. }
 857. SendTCPMessage(msg);
 858. }
 859. /// <summary>
 860. /// Sends a Whois command to get info about a user
 861. /// </summary>
 862. /// <param name="nick"></param>
 863. protected void IRCSendWhois(string nick)
 864. {
 865. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0}", nick));
 866. }
 867. protected void IRCSendWhois(string nick, string server)
 868. {
 869. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1}", server, nick));
 870. }
 871. /// <summary>
 872. /// Sends a Whowas command to get the nick history of a user
 873. /// </summary>
 874. /// <param name="nick"></param>
 875. protected void IRCSendWhowas(string nick)
 876. {
 877. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0}", nick));
 878. }
 879. protected void IRCSendWhowas(string nick, int entries)
 880. {
 881. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1}", nick, entries));
 882. }
 883. protected void IRCSendWhowas(string nick, int entries, string server)
 884. {
 885. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1} {2}", nick, entries, server));
 886. }
 887. /// <summary>
 888. /// Sends a Kill command to disconnect a nick
 889. /// </summary>
 890. /// <param name="nick"></param>
 891. /// <param name="comment"></param>
 892. protected void IRCSendKill(string nick, string comment)
 893. {
 894. SendTCPMessage(string.Format("KILL {0} {1}", nick, comment));
 895. }
 896. /// <summary>
 897. /// Sends a Ping command to the recipient
 898. /// </summary>
 899. /// <param name="recipient"></param>
 900. protected void IRCSendPing(string recipient)
 901. {
 902. SendTCPMessage(string.Format("PING {0}", recipient));
 903. }
 904. /// <summary>
 905. /// Sends a PONG response to respond to a Ping
 906. /// </summary>
 907. /// <param name="sender"></param>
 908. /// <param name="recipient"></param>
 909. protected void IRCSendPong()
 910. {
 911. SendTCPMessage("PONG");
 912. }
 913. protected void IRCSendPong(string sender, string recipient)
 914. {
 915. SendTCPMessage(string.Format("PONG {0} {1}", sender, recipient));
 916. }
 917. /// <summary>
 918. /// Sends an Away command to unset away status
 919. /// </summary>
 920. protected void IRCSendAway()
 921. {
 922. SendTCPMessage("AWAY");
 923. }
 924. /// <summary>
 925. /// Sends an Away comand to set away status with auto-reply message
 926. /// </summary>
 927. /// <param name="message"></param>
 928. protected void IRCSendAway(string message)
 929. {
 930. SendTCPMessage(string.Format("AWAY {0}", message));
 931. }
 932. /// <summary>
 933. /// Sends a Rehash command to the server to reload it's configuration file
 934. /// </summary>
 935. protected void IRCSendRehash()
 936. {
 937. SendTCPMessage("REHASH");
 938. }
 939. /// <summary>
 940. /// Sends a Restart command to the server to restart
 941. /// </summary>
 942. protected void IRCSendRestart()
 943. {
 944. SendTCPMessage("RESTART");
 945. }
 946. /// <summary>
 947. /// Sends a Summon command to summon a nick to the server
 948. /// </summary>
 949. /// <param name="nick"></param>
 950. protected void IRCSendSummon()
 951. {
 952. SendTCPMessage("SUMMON");
 953. }
 954. protected void IRCSendSummon(string nick)
 955. {
 956. SendTCPMessage(string.Format("SUMMON {0}", nick));
 957. }
 958. protected void IRCSendSummon(string nick, string host)
 959. {
 960. SendTCPMessage(string.Format("SUMMON {0} {1}", nick, host));
 961. }
 962. /// <summary>
 963. /// Sends a Users command to get a list of Users from a server
 964. /// </summary>
 965. /// <param name="server"></param>
 966. protected void IRCSendUsers(string server)
 967. {
 968. SendTCPMessage(string.Format("USERS {0}", server));
 969. }
 970. /// <summary>
 971. /// Sends a Wallops command which sends a message to all connected ops
 972. /// </summary>
 973. /// <param name="message"></param>
 974. protected void IRCSendWallops(string message)
 975. {
 976. SendTCPMessage(string.Format("WALLOPS :{0}", message));
 977. }
 978. /// <summary>
 979. /// Sends an Userhost command to up to 5 nicknames to return information about each nick
 980. /// </summary>
 981. /// <param name="nicks"></param>
 982. protected void IRCSendUserhost(List<string> nicks)
 983. {
 984. string message = string.Empty;
 985. foreach (string nick in nicks)
 986. {
 987. message += " " + nick;
 988. }
 989. SendTCPMessage(string.Format("USERHOST {0}", message.Trim()));
 990. }
 991. /// <summary>
 992. /// Sends an IsOn command to get a return if the nicks specified are online
 993. /// </summary>
 994. /// <param name="nicks"></param>
 995. protected void IRCSendIson(List<string> nicks)
 996. {
 997. string message = string.Empty;
 998. foreach (string nick in nicks)
 999. {
 1000. message += " " + nick;
 1001. }
 1002. SendTCPMessage(string.Format("ISON {0}", message.Trim()));
 1003. }
 1004. }
 1005. }