The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

93 regels
2.2 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Combot
{
public class Channel
{
public string Name { get; set; }
public string Topic { get; set; }
public string Key { get; set; }
public bool AutoJoin { get; set; }
public DateTime Registration { get; set; }
public List<ChannelMode> Modes { get; set; }
public List<Nick> Nicks { get; set; }
public Channel()
{
Name = string.Empty;
Topic = string.Empty;
Key = string.Empty;
AutoJoin = false;
Registration = DateTime.Now;
Modes = new List<ChannelMode>();
Nicks = new List<Nick>();
}
public Channel(string name, string topic, string key, bool autojoin, DateTime registration, List<ChannelMode> modes, List<Nick> nicks)
{
Name = name;
Topic = topic;
Key = key;
AutoJoin = autojoin;
Registration = registration;
Modes = modes;
Nicks = nicks;
}
public void AddNick(Nick nick)
{
Nicks.Add(nick);
}
public void AddNicks(List<Nick> nicks)
{
Nicks.AddRange(nicks);
}
public void RemoveNick(Nick nick)
{
if (Nicks.Contains(nick))
{
Nicks.Remove(nick);
}
}
public void RemoveNicks(List<Nick> nicks)
{
foreach (Nick nick in nicks)
{
RemoveNick(nick);
}
}
public void AddMode(ChannelMode mode)
{
Modes.Add(mode);
}
public void AddModes(List<ChannelMode> modes)
{
Modes.AddRange(modes);
}
public void RemoveMode(ChannelMode mode)
{
if (Modes.Contains(mode))
{
Modes.Remove(mode);
}
}
public void RemoveModes(List<ChannelMode> modes)
{
foreach (ChannelMode mode in modes)
{
RemoveMode(mode);
}
}
}
}