The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

92 regels
3.8 KiB

using System.Net;
using System.Text;
using System.Xml;
namespace Combot.Modules.ModuleClasses
{
public class WolframAlpha : Module
{
public override void Initialize()
{
Bot.CommandReceivedEvent += HandleCommandEvent;
}
public override void ParseCommand(CommandMessage command)
{
Command foundCommand = Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command.Command));
switch (foundCommand.Name)
{
case "Wolfram Alpha Search":
GetResults(command);
break;
}
}
private void GetResults(CommandMessage command)
{
string URL = "http://api.wolframalpha.com/v2/query?input=" + System.Web.HttpUtility.UrlEncode(command.Arguments["Query"]) + "&appid=" + GetOptionValue("API") + "&format=plaintext";
XmlNodeList xnList = null;
try
{
WebClient web = new WebClient();
web.Encoding = Encoding.UTF8;
string results = web.DownloadString(URL);
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
xmlDoc.LoadXml(results);
xnList = xmlDoc.SelectNodes("/queryresult/pod");
}
catch
{
string errorMessage = string.Format("Unable to fetch results for \u0002{0}\u000F.", command.Arguments["Query"]);
switch (command.MessageType)
{
case MessageType.Channel:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, errorMessage);
break;
case MessageType.Query:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, errorMessage);
break;
case MessageType.Notice:
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, errorMessage);
break;
}
}
if (xnList.Count > 1)
{
string queryMessage = string.Format("Result for: {0}", xnList[0]["subpod"]["plaintext"].InnerText);
string resultMessage = xnList[1]["subpod"]["plaintext"].InnerText;
switch (command.MessageType)
{
case MessageType.Channel:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, queryMessage);
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, resultMessage);
break;
case MessageType.Query:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, queryMessage);
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, resultMessage);
break;
case MessageType.Notice:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, queryMessage);
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, resultMessage);
break;
}
}
else
{
string errorMessage = string.Format("No results found for \u0002{0}\u000F.", command.Arguments["Query"]);
switch (command.MessageType)
{
case MessageType.Channel:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, errorMessage);
break;
case MessageType.Query:
Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, errorMessage);
break;
case MessageType.Notice:
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, errorMessage);
break;
}
}
}
}
}