The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

IRCMethods.cs 11KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.Net;
 7. namespace Combot
 8. {
 9. internal partial class IRCService
 10. {
 11. // ----------------------- //
 12. // Public Mapped Functions //
 13. // ----------------------- //
 14. // ------------------- //
 15. // Internal Functions //
 16. // ------------------- //
 17. /// <summary>
 18. /// Sends a private message to a nick or channel
 19. /// </summary>
 20. /// <param name="nick"></param>
 21. /// <param name="message"></param>
 22. protected void SendPrivMessage(string recipient, string message)
 23. {
 24. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient, message));
 25. }
 26. protected void SendPrivMessage(List<string> recipients, string message)
 27. {
 28. string recipient_list = string.Empty;
 29. foreach (string recipient in recipients)
 30. {
 31. recipient_list += recipient + ",";
 32. }
 33. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient_list.TrimEnd(','), message));
 34. }
 35. /// <summary>
 36. /// Sends a Notice to either a nick or channel
 37. /// </summary>
 38. /// <param name="nick"></param>
 39. /// <param name="message"></param>
 40. protected void SendNotice(string recipient, string message)
 41. {
 42. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient, message));
 43. }
 44. protected void SendNotice(List<string> recipients, string message)
 45. {
 46. string recipient_list = string.Empty;
 47. foreach (string recipient in recipients)
 48. {
 49. recipient_list += recipient + ",";
 50. }
 51. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient_list.TrimEnd(','), message));
 52. }
 53. /// <summary>
 54. /// Sends the connection password
 55. /// </summary>
 56. /// <param name="password"></param>
 57. protected void SendPassword(string password)
 58. {
 59. SendTCPMessage(password);
 60. }
 61. /// <summary>
 62. /// Sends a Nick command to set the nickname
 63. /// </summary>
 64. /// <param name="nick"></param>
 65. protected void SendNick(string nick)
 66. {
 67. SendTCPMessage(nick);
 68. }
 69. /// <summary>
 70. /// Sends the User command to set a user
 71. /// </summary>
 72. /// <param name="user"></param>
 73. protected void SendUser(string username, string hostname, string servername, string realname)
 74. {
 75. SendTCPMessage(string.Format("USER {0} {1} {2} :{3}", username, hostname, servername, realname));
 76. }
 77. /// <summary>
 78. /// Sends the Oper command to authorize the client as a newtork Oper
 79. /// </summary>
 80. /// <param name="username"></param>
 81. /// <param name="password"></param>
 82. protected void SendOper(string username, string password)
 83. {
 84. SendTCPMessage(string.Format("OPER {0} {1}", username, password));
 85. }
 86. /// <summary>
 87. /// Sends a Quit command to end the client session
 88. /// </summary>
 89. /// <param name="message"></param>
 90. protected void SendQuit()
 91. {
 92. SendTCPMessage("QUIT");
 93. }
 94. protected void SendQuit(string message)
 95. {
 96. SendTCPMessage(string.Format("QUIT :{0}", message));
 97. }
 98. /// <summary>
 99. /// Sends a Join command to join a channel
 100. /// </summary>
 101. /// <param name="channel"></param>
 102. protected void SendJoin(string channel, string key = "")
 103. {
 104. string message = string.Empty;
 105. message = (key != string.Empty) ? string.Format("{0}; {1}", channel, key) : channel;
 106. SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
 107. }
 108. protected void SendJoin(List<string> channels, List<string> keys)
 109. {
 110. string message = string.Empty;
 111. string channel_string = string.Empty;
 112. string key_string = string.Empty;
 113. foreach (string channel in channels)
 114. {
 115. channel_string += channel + ",";
 116. }
 117. foreach (string key in keys)
 118. {
 119. if (key != string.Empty)
 120. {
 121. key_string += key + ",";
 122. }
 123. }
 124. channel_string = channel_string.TrimEnd(',');
 125. key_string = key_string.TrimEnd(',');
 126. message = (key_string != string.Empty) ? string.Format("{0}; {1}", channel_string, key_string) : channel_string;
 127. SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
 128. }
 129. /// <summary>
 130. /// Sends a Part command to leave a channel
 131. /// </summary>
 132. /// <param name="channel"></param>
 133. protected void SendPart(string channel)
 134. {
 135. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel));
 136. }
 137. protected void SendPart(List<string> channels)
 138. {
 139. string channel_list = string.Empty;
 140. foreach (string channel in channels)
 141. {
 142. channel_list += channel + ",";
 143. }
 144. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 145. }
 146. /// <summary>
 147. /// Sends a Mode command for either a channel mode or user mode
 148. /// </summary>
 149. /// <param name="channel"></param>
 150. /// <param name="mode"></param>
 151. protected void SendMode(string channel, ChannelModeInfo modeInfo)
 152. {
 153. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 154. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 155. }
 156. protected void SendMode(string channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
 157. {
 158. foreach (ChannelModeInfo modeInfo in modeInfos)
 159. {
 160. SendMode(channel, modeInfo);
 161. }
 162. }
 163. protected void SendMode(string nick, UserModeInfo modeInfo)
 164. {
 165. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 166. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", nick, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 167. }
 168. protected void SendMode(string nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
 169. {
 170. foreach (UserModeInfo modeInfo in modeInfos)
 171. {
 172. SendMode(nick, modeInfo);
 173. }
 174. }
 175. /// <summary>
 176. /// Sends a Topic command to change the channels topic or view the current one
 177. /// </summary>
 178. /// <param name="channel"></param>
 179. protected void SendTopic(string channel)
 180. {
 181. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel));
 182. }
 183. protected void SendTopic(string channel, string topic)
 184. {
 185. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel, topic));
 186. }
 187. /// <summary>
 188. /// Sends a Names command to get a list of visible users
 189. /// </summary>
 190. protected void SendNames()
 191. {
 192. SendTCPMessage("NAMES");
 193. }
 194. protected void SendNames(string channel)
 195. {
 196. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel));
 197. }
 198. protected void SendNames(List<string> channels)
 199. {
 200. string channel_list = string.Empty;
 201. foreach (string channel in channels)
 202. {
 203. channel_list += channel + ",";
 204. }
 205. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 206. }
 207. /// <summary>
 208. /// Sends a List command to get the topic of channels
 209. /// </summary>
 210. protected void SendList()
 211. {
 212. SendTCPMessage("LIST");
 213. }
 214. protected void SendList(string channel)
 215. {
 216. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel));
 217. }
 218. protected void SendList(List<string> channels)
 219. {
 220. string channel_list = string.Empty;
 221. foreach (string channel in channels)
 222. {
 223. channel_list += channel + ",";
 224. }
 225. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
 226. }
 227. /// <summary>
 228. /// Sends an Invite command that invites the specified nick to the channel
 229. /// </summary>
 230. /// <param name="channel"></param>
 231. /// <param name="nick"></param>
 232. protected void SendInvite(string channel, string nick)
 233. {
 234. SendTCPMessage(string.Format("INVITE {0} {1}", nick, channel));
 235. }
 236. /// <summary>
 237. /// Sends a Kick command to remove a user from a channel
 238. /// </summary>
 239. /// <param name="channel"></param>
 240. /// <param name="nick"></param>
 241. protected void SendKick(string channel, string nick)
 242. {
 243. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1}", channel, nick));
 244. }
 245. protected void SendKick(string channel, string nick, string reason)
 246. {
 247. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1} :{2}", channel, nick, reason));
 248. }
 249. /// <summary>
 250. /// Sends a Version command to the server to get a Version reply
 251. /// </summary>
 252. /// <param name="server"></param>
 253. protected void SendVersion(string server)
 254. {
 255. SendTCPMessage(string.Format("VERSION {0}", server));
 256. }
 257. /// <summary>
 258. /// Sends a Stats command to view Server information and statistics
 259. /// </summary>
 260. /// <param name="stat"></param>
 261. protected void SendStats(ServerStat stat)
 262. {
 263. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0}", stat.ToString()));
 264. }
 265. protected void SendStats(ServerStat stat, string parameter)
 266. {
 267. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0} {1}", stat.ToString(), parameter));
 268. }
 269. /// <summary>
 270. /// Sends a Links command to list all servers matching a mask
 271. /// </summary>
 272. /// <param name="mask"></param>
 273. protected void SendLinks(string mask)
 274. {
 275. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0}", mask));
 276. }
 277. protected void SendLinks(string server, string mask)
 278. {
 279. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0} {1}", mask, server));
 280. }
 281. /// <summary>
 282. /// Sends a Time command to query the local server time
 283. /// </summary>
 284. protected void SendTime()
 285. {
 286. SendTCPMessage("TIME");
 287. }
 288. protected void SendTime(string server)
 289. {
 290. SendTCPMessage(string.Format("TIME {0}", server));
 291. }
 292. /// <summary>
 293. /// Senda a Connect command to have the server try to connect to another server
 294. /// </summary>
 295. /// <param name="server"></param>
 296. protected void SendConnect(string server)
 297. {
 298. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0}", server));
 299. }
 300. protected void SendConnect(string server, string originator, int port)
 301. {
 302. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0} {1} {2}", originator, port, server));
 303. }
 304. /// <summary>
 305. /// Sends a Trace command to find the route to the target (nick or server)
 306. /// </summary>
 307. /// <param name="target"></param>
 308. protected void SendTrace(string target)
 309. {
 310. SendTCPMessage(string.Format("TRACE {0}", target));
 311. }
 312. }
 313. }