The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Owner_Control.cs 11KB


 1. using System;
 2. using System.Diagnostics;
 3. using System.IO;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Reflection;
 6. using System.Threading;
 7. using Combot.IRCServices;
 8. namespace Combot.Modules.Plugins
 9. {
 10. public class Owner_Control : Module
 11. {
 12. public override void Initialize()
 13. {
 14. Bot.CommandReceivedEvent += HandleCommandEvent;
 15. }
 16. public override void ParseCommand(CommandMessage command)
 17. {
 18. Command foundCommand = Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command.Command));
 19. switch (foundCommand.Name)
 20. {
 21. case "Owner Identify":
 22. if (command.Arguments["Password"] == Bot.ServerConfig.Password)
 23. {
 24. if (!Bot.ServerConfig.Owners.Contains(command.Nick.Nickname))
 25. {
 26. Bot.ServerConfig.Owners.Add(command.Nick.Nickname);
 27. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, "You are now identified as an owner.");
 28. }
 29. else
 30. {
 31. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, "You are already identified as an owner.");
 32. }
 33. for (int i = 0; i < Bot.IRC.Channels.Count; i++)
 34. {
 35. Nick foundNick = Bot.IRC.Channels[i].Nicks.Find(nick => nick.Nickname == command.Nick.Nickname);
 36. if (foundNick != null)
 37. {
 38. foundNick.AddMode(UserMode.r);
 39. }
 40. }
 41. }
 42. break;
 43. case "Change Nick":
 44. Bot.IRC.Command.SendNick(command.Arguments["Nickname"]);
 45. break;
 46. case "Identify":
 47. Bot.IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("Identify {0}", Bot.ServerConfig.Password));
 48. break;
 49. case "Join Channel":
 50. if (!Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == command.Arguments["Channel"]))
 51. {
 52. Bot.IRC.Command.SendJoin(command.Arguments["Channel"]);
 53. }
 54. else
 55. {
 56. string message = string.Format("I am already in \u0002{0}\u000F.", command.Arguments["Channel"]);
 57. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, message);
 58. }
 59. break;
 60. case "Part Channel":
 61. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 62. if (Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == channel))
 63. {
 64. Bot.IRC.Command.SendPart(channel);
 65. }
 66. else
 67. {
 68. string message = string.Format("I am not in \u0002{0}\u000F.", channel);
 69. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, message);
 70. }
 71. break;
 72. case "Speak":
 73. string location = command.Arguments.ContainsKey("Target") ? command.Arguments["Target"] : command.Location;
 74. Bot.IRC.Command.SendPrivateMessage(location, command.Arguments["Message"]);
 75. break;
 76. case "Action":
 77. string actionLocation = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 78. Bot.IRC.Command.SendCTCPMessage(actionLocation, "ACTION", command.Arguments["Message"]);
 79. break;
 80. case "Quit":
 81. string quitType = command.Arguments["Type"].ToString();
 82. switch (quitType.ToLower())
 83. {
 84. case "server":
 85. Bot.Disconnect();
 86. break;
 87. case "client":
 88. Environment.Exit(0);
 89. break;
 90. }
 91. break;
 92. case "Cycle":
 93. string cycleType = command.Arguments["Type"].ToString();
 94. switch (cycleType.ToLower())
 95. {
 96. case "channel":
 97. string cycleChannel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 98. if (Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == cycleChannel))
 99. {
 100. Bot.IRC.Command.SendPart(cycleChannel);
 101. Bot.IRC.Command.SendJoin(cycleChannel);
 102. }
 103. else
 104. {
 105. string message = string.Format("I am not in \u0002{0}\u000F.", cycleChannel);
 106. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, message);
 107. }
 108. break;
 109. case "server":
 110. Bot.Disconnect();
 111. Thread.Sleep(1000);
 112. Bot.Connect();
 113. break;
 114. case "client":
 115. Process.Start(Assembly.GetEntryAssembly().Location); // to start new instance of application
 116. Environment.Exit(0);
 117. break;
 118. }
 119. break;
 120. case "List":
 121. string listType = command.Arguments["Type"].ToString();
 122. string listLocation = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 123. switch (listType.ToLower())
 124. {
 125. case "nicks":
 126. if (Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == listLocation))
 127. {
 128. string nickList = string.Join(", ", Bot.IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == listLocation).Nicks.Select(nick => nick.Nickname));
 129. string nickMessage = string.Format("Nicknames in \u0002{0}\u000F: {1}", listLocation, nickList);
 130. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, nickMessage);
 131. }
 132. else
 133. {
 134. string message = string.Format("I do not have nickname information for \u0002{0}\u000F.", listLocation);
 135. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, message);
 136. }
 137. break;
 138. case "channels":
 139. string channelList = string.Join(", ", Bot.IRC.Channels.Select(chan => chan.Name));
 140. string channelMessage = string.Format("I am in the following channels: \u0002{0}\u000F", channelList);
 141. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, channelMessage);
 142. break;
 143. case "servers":
 144. // TODO Add server list
 145. break;
 146. case "modules":
 147. string moduleList = string.Join(", ", Bot.Modules.Select(module => module.Name));
 148. string moduleMessage = string.Format("I have the following modules loaded: \u0002{0}\u000F", moduleList);
 149. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 150. break;
 151. }
 152. break;
 153. case "Load Module":
 154. string loadModuleName = command.Arguments["Module"].ToString();
 155. if (!Bot.Modules.Exists(mod => mod.Name.ToLower() == loadModuleName.ToLower()))
 156. {
 157. string modulePath = Path.Combine(Bot.ServerConfig.ModuleLocation, loadModuleName);
 158. bool loaded = Bot.LoadModule(modulePath);
 159. if (loaded)
 160. {
 161. string moduleMessage = string.Format("\u0002{0}\u000F has been loaded.", loadModuleName);
 162. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 163. }
 164. else
 165. {
 166. string moduleMessage = string.Format("\u0002{0}\u000F was unable to be loaded.", loadModuleName);
 167. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 168. }
 169. }
 170. else
 171. {
 172. string moduleInvalid = string.Format("\u0002{0}\u000F is already loaded.", loadModuleName);
 173. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleInvalid);
 174. }
 175. break;
 176. case "Unload Module":
 177. string unloadModuleName = command.Arguments["Module"].ToString();
 178. if (Bot.Modules.Exists(mod => mod.Name.ToLower() == unloadModuleName.ToLower()))
 179. {
 180. bool unloaded = Bot.UnloadModule(unloadModuleName);
 181. if (unloaded)
 182. {
 183. string moduleMessage = string.Format("\u0002{0}\u000F has been unloaded.", unloadModuleName);
 184. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 185. }
 186. else
 187. {
 188. string moduleMessage = string.Format("\u0002{0}\u000F was unable to be unloaded.", unloadModuleName);
 189. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 190. }
 191. }
 192. else
 193. {
 194. string moduleInvalid = string.Format("\u0002{0}\u000F is not loaded.", unloadModuleName);
 195. SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, moduleInvalid);
 196. }
 197. break;
 198. case "Update":
 199. Bot.ServerConfig.Load();
 200. Bot.Modules.ForEach(module => module.LoadConfig());
 201. break;
 202. }
 203. }
 204. }
 205. }