Bläddra i källkod

Added SendMode and SendTopic

tags/3.0.0
Teknikode 6 år sedan
förälder
incheckning
d04f4cb6ab
1 ändrade filer med 42 tillägg och 1 borttagningar
  1. 42
    1
      IRC/IRCMethods.cs

+ 42
- 1
IRC/IRCMethods.cs Visa fil

@@ -9,6 +9,11 @@ namespace Combot
{
internal partial class IRCService
{

// ------------------- //
// Internal Functions //
// ------------------ //

/// <summary>
/// Sends a private message to a nick or channel
/// </summary>
@@ -192,9 +197,45 @@ namespace Combot
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
/// <param name="mode"></param>
protected void SendMode(Channel channel, ChannelMode mode)
protected void SendMode(Channel channel, ChannelModeInfo modeInfo)
{
string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel.Name, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
}

protected void SendMode(Channel channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
{
foreach (ChannelModeInfo modeInfo in modeInfos)
{
SendMode(channel, modeInfo);
}
}
protected void SendMode(Nick nick, UserModeInfo modeInfo)
{
string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", nick.Nickname, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
}

protected void SendMode(Nick nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
{
foreach (UserModeInfo modeInfo in modeInfos)
{
SendMode(nick, modeInfo);
}
}

/// <summary>
/// Sends a Topic command to change the channels topic or view the current one
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
protected void SendTopic(Channel channel)
{
SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel.Name));
}

protected void SendTopic(Channel channel, string topic)
{
SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel.Name, topic));
}
}
}

Laddar…
Avbryt
Spara