Преглед на файлове

Added new files.

tags/3.0.0
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
c01fd78a24
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      Combot/Combot.csproj

+ 2
- 0
Combot/Combot.csproj Целия файл

@@ -59,11 +59,13 @@
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Compile Include="Bot.cs" />
<Compile Include="Command.cs" />
<Compile Include="Configurations\ChannelConfig.cs" />
<Compile Include="Configurations\Config.cs" />
<Compile Include="Configurations\HostConfig.cs" />
<Compile Include="Configurations\JsonHelper.cs" />
<Compile Include="Configurations\ServerConfig.cs" />
<Compile Include="Help.cs" />
<Compile Include="Types.cs" />
<Compile Include="Methods.cs" />
<Compile Include="Modules\Module.cs" />

Loading…
Отказ
Запис