Selaa lähdekoodia

Made protected tcp messengers more generic

tags/3.0.0
Teknikode 6 vuotta sitten
vanhempi
commit
8f76f806d9
1 muutettua tiedostoa jossa 102 lisäystä ja 90 poistoa
  1. 102
    90
      IRC/IRCMethods.cs

+ 102
- 90
IRC/IRCMethods.cs Näytä tiedosto

@@ -23,36 +23,20 @@ namespace Combot
/// </summary>
/// <param name="nick"></param>
/// <param name="message"></param>
protected void SendPrivMessage(Nick nick, string message)
protected void SendPrivMessage(string recipient, string message)
{
SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", nick, message));
SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient, message));
}

protected void SendPrivMessage(List<Nick> nicks, string message)
protected void SendPrivMessage(List<string> recipients, string message)
{
string nick_list = string.Empty;
foreach (Nick nick in nicks)
string recipient_list = string.Empty;
foreach (string recipient in recipients)
{
nick_list += nick.Nickname + ",";
recipient_list += recipient + ",";
}

SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", nick_list.TrimEnd(','), message));
}

protected void SendPrivMessage(Channel channel, string message)
{
SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", channel.Name, message));
}

protected void SendPrivMessage(List<Channel> channels, string message)
{
string channel_list = string.Empty;
foreach (Channel channel in channels)
{
channel_list += channel.Name + ",";
}

SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", channel_list.TrimEnd(','), message));
SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient_list.TrimEnd(','), message));
}

/// <summary>
@@ -60,36 +44,20 @@ namespace Combot
/// </summary>
/// <param name="nick"></param>
/// <param name="message"></param>
protected void SendNotice(Nick nick, string message)
{
SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", nick, message));
}

protected void SendNotice(List<Nick> nicks, string message)
{
string nick_list = string.Empty;
foreach (Nick nick in nicks)
{
nick_list += nick.Nickname + ",";
}

SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", nick_list.TrimEnd(','), message));
}

protected void SendNotice(Channel channel, string message)
protected void SendNotice(string recipient, string message)
{
SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", channel.Name, message));
SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient, message));
}

protected void SendNotice(List<Channel> channels, string message)
protected void SendNotice(List<string> recipients, string message)
{
string channel_list = string.Empty;
foreach (Channel channel in channels)
string recipient_list = string.Empty;
foreach (string recipient in recipients)
{
channel_list += channel.Name + ",";
recipient_list += recipient + ",";
}

SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", channel_list.TrimEnd(','), message));
SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient_list.TrimEnd(','), message));
}

/// <summary>
@@ -147,25 +115,28 @@ namespace Combot
/// Sends a Join command to join a channel
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
protected void SendJoin(Channel channel)
protected void SendJoin(string channel, string key = "")
{
string message = string.Empty;
message = (channel.Key != string.Empty) ? string.Format("{0}; {1}", channel.Name, channel.Key) : channel.Name;
message = (key != string.Empty) ? string.Format("{0}; {1}", channel, key) : channel;
SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
}

protected void SendJoin(List<Channel> channels)
protected void SendJoin(List<string> channels, List<string> keys)
{
string message = string.Empty;
string channel_string = string.Empty;
string key_string = string.Empty;

foreach (Channel channel in channels)
foreach (string channel in channels)
{
channel_string += channel.Name + ",";
if (channel.Key != string.Empty)
channel_string += channel + ",";
}
foreach (string key in keys)
{
if (key != string.Empty)
{
key_string += channel.Key + ",";
key_string += key + ",";
}
}
channel_string = channel_string.TrimEnd(',');
@@ -179,17 +150,17 @@ namespace Combot
/// Sends a Part command to leave a channel
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
protected void SendPart(Channel channel)
protected void SendPart(string channel)
{
SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel.Name));
SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel));
}

protected void SendPart(List<Channel> channels)
protected void SendPart(List<string> channels)
{
string channel_list = string.Empty;
foreach (Channel channel in channels)
foreach (string channel in channels)
{
channel_list += channel.Name + ",";
channel_list += channel + ",";
}

SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
@@ -201,26 +172,26 @@ namespace Combot
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
/// <param name="mode"></param>
protected void SendMode(Channel channel, ChannelModeInfo modeInfo)
protected void SendMode(string channel, ChannelModeInfo modeInfo)
{
string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel.Name, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
}

protected void SendMode(Channel channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
protected void SendMode(string channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
{
foreach (ChannelModeInfo modeInfo in modeInfos)
{
SendMode(channel, modeInfo);
}
}
protected void SendMode(Nick nick, UserModeInfo modeInfo)
protected void SendMode(string nick, UserModeInfo modeInfo)
{
string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", nick.Nickname, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", nick, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
}

protected void SendMode(Nick nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
protected void SendMode(string nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
{
foreach (UserModeInfo modeInfo in modeInfos)
{
@@ -232,14 +203,14 @@ namespace Combot
/// Sends a Topic command to change the channels topic or view the current one
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
protected void SendTopic(Channel channel)
protected void SendTopic(string channel)
{
SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel.Name));
SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel));
}

protected void SendTopic(Channel channel, string topic)
protected void SendTopic(string channel, string topic)
{
SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel.Name, topic));
SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel, topic));
}

/// <summary>
@@ -250,19 +221,19 @@ namespace Combot
SendTCPMessage("NAMES");
}

protected void SendNames(Channel channel)
protected void SendNames(string channel)
{
SendTCPMessage(string.Format("NAMES ", channel.Name));
SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel));
}

protected void SendNames(List<Channel> channels)
protected void SendNames(List<string> channels)
{
string channel_list = string.Empty;
foreach(Channel channel in channels)
foreach (string channel in channels)
{
channel_list += channel.Name + ",";
channel_list += channel + ",";
}
SendTCPMessage(string.Format("NAMES ", channel_list.TrimEnd(',')));
SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
}

/// <summary>
@@ -273,19 +244,19 @@ namespace Combot
SendTCPMessage("LIST");
}

protected void SendList(Channel channel)
protected void SendList(string channel)
{
SendTCPMessage(string.Format("LIST ", channel.Name));
SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel));
}

protected void SendList(List<Channel> channels)
protected void SendList(List<string> channels)
{
string channel_list = string.Empty;
foreach (Channel channel in channels)
foreach (string channel in channels)
{
channel_list += channel.Name + ",";
channel_list += channel + ",";
}
SendTCPMessage(string.Format("LIST ", channel_list.TrimEnd(',')));
SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel_list.TrimEnd(',')));
}

/// <summary>
@@ -293,9 +264,9 @@ namespace Combot
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
/// <param name="nick"></param>
protected void SendInvite(Channel channel, Nick nick)
protected void SendInvite(string channel, string nick)
{
SendTCPMessage(string.Format("INVITE {0} {1}", nick.Nickname, channel.Name));
SendTCPMessage(string.Format("INVITE {0} {1}", nick, channel));
}

/// <summary>
@@ -303,14 +274,14 @@ namespace Combot
/// </summary>
/// <param name="channel"></param>
/// <param name="nick"></param>
protected void SendKick(Channel channel, Nick nick)
protected void SendKick(string channel, string nick)
{
SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1}", channel.Name, nick.Nickname));
SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1}", channel, nick));
}

protected void SendKick(Channel channel, Nick nick, string reason)
protected void SendKick(string channel, string nick, string reason)
{
SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1} :{2}", channel.Name, nick.Nickname, reason));
SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1} :{2}", channel, nick, reason));
}

/// <summary>
@@ -336,14 +307,55 @@ namespace Combot
SendTCPMessage(string.Format("STATS {0} {1}", stat.ToString(), parameter));
}

protected void SendLinks(string server)
/// <summary>
/// Sends a Links command to list all servers matching a mask
/// </summary>
/// <param name="mask"></param>
protected void SendLinks(string mask)
{
SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0}", server));
SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0}", mask));
}

protected void SendLinks(List<string> servers)
protected void SendLinks(string server, string mask)
{
SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0} {1}", mask, server));
}

/// <summary>
/// Sends a Time command to query the local server time
/// </summary>
protected void SendTime()
{
SendTCPMessage("TIME");
}

protected void SendTime(string server)
{
SendTCPMessage(string.Format("TIME {0}", server));
}

/// <summary>
/// Senda a Connect command to have the server try to connect to another server
/// </summary>
/// <param name="server"></param>
protected void SendConnect(string server)
{
SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0}", server));
}

protected void SendConnect(string server, string originator, int port)
{
SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0} {1} {2}", originator, port, server));
}


/// <summary>
/// Sends a Trace command to find the route to the target (nick or server)
/// </summary>
/// <param name="target"></param>
protected void SendTrace(string target)
{
foreach (
SendTCPMessage(string.Format("TRACE {0}", target));
}
}
}

Loading…
Peruuta
Tallenna